Nyheter

År
Måned
Vis alle

Rekordhøy søkning til AHO

Publisert: 28.04.2020

Tall fra Samordna opptak viser en økning i antall søkere til arkitektutdanning i Oslo og Bergen.

Les mer

Storebrand inviterer til webinar

Publisert: 24.04.2020

Storebrand inviterer til tre webinars i tiden fremover. 

Les mer

God arkitektur for et bedre samfunn

Publisert: 24.04.2020

De norske arkitektorganisasjonene innen arkitektur, interiør- og landskapsarkitektur har utarbeidet en felles politisk plattform for arkitekturfeltet. Plattformen slår fast en rekke tiltak og mål som organisasjonene er enige om å jobbe for.

Les mer

Mars uten sidestykke

Publisert: 16.04.2020

Etter nedstengningen av Norge 12. mars har antall permitterte arkitekter økt sterkt.

Les mer

Tilrettelegging ved åpning av kontorer

Publisert: 16.04.2020

I forbindelse med åpningen av barnehager og skole for 1-4. klassetrinn kan det tenkes at enkelte arbeidsgivere ønsker at de ansatte skal komme tilbake til kontoret.

Les mer

Takk for tilliten!

Publisert: 16.04.2020

Vi må benytte anledningen til å takke medlemmene våre for den tilliten som vises oss under koronakrisen. Vi opplever stort engasjement, pågangsmot og hyggelige tilbakemeldinger.
 

Les mer

Rettigheter ved hjemmekontor i forbindelse med koronapandemien

Publisert: 16.04.2020

Mange av AFAG sine medlemmer jobber i disse dager på hjemmekontor som følge av koronapandemien. I den forbindelse kan det oppstå spørsmål om hvilket ansvar arbeidsgiver har for sine ansatte på hjemmekontor og hvilke rettigheter man har som  …

Les mer

Reiserapport: Flyktningsituasjonen på Lesbos

Publisert: 15.04.2020

Runa Gjerland har vært i flyktningsleiren Moria på Lesbos i forbindelse med sitt diplomprosjekt ved NMBU. 

Les mer

Reiserapport: Medvirkningsprosesser i Odda

Publisert: 15.04.2020

I forbindelse med sitt diplomprosjekt ved NMBU har Rannveig Hetland og Emilie Sandve vært i Odda for å undersøke tomten som skal være utgangspunkt for prosjektet, og hvordan innbyggerne kan inkluderes i prosessen. 

Les mer