Student | Publisert: 09.07.2021

Ut i arbeidslivet 

Som studentmedlem i AFAG er du alltid velkommen til å ta kontakt med oss ved spørsmål om lønn og arbeidsvilkår. 


 

Arkitektenes fagforbund jobber for gode lønns- og arbeidsvilkår for arkitekter og designere i Norge, og bistår med juridisk rådgivning i forbindelse med lønns- og arbeidslivsspørsmål. Dette tilbudet gjelder også for våre studentmedlemmer. 
 

Gode jobbmuligheter 

Vi erfarer at de aller fleste arkitektkontorer anser deltids- eller heltidsansatte studenter som verdifulle bidragsytere på arbeidsplassen i kortere eller lengre perioder. Samtidig er vi opptatt av at studentene har gode lønns- og arbeidsvilkår i arbeidsforholdet. Derfor oppfordrer vi alle arkitektur- og designstudenter til å melde seg inn i AFAG, og ta kontakt med oss før du takker ja til et jobbtilbud. 
 

Din første jobb 

Som studentmedlem i AFAG er du alltid velkommen til å ta kontakt med oss for spørsmål om lønn og arbeidsforhold hvis du velger å jobbe under studietiden. Vi hjelper deg med alt fra tips til hvordan du søker deltidsjobb eller praktikantstilling, til å lese gjennom og gi tilbakemelding på søknadsdokumenter og arbeidskontrakt.
 

Årlige bransje- og jobbsøkerkurs 

Vi arrangerer årlige kurs for alle våre studentmedlemmer i Oslo, Trondheim, Bergen, Ås og København. Som medlem i AFAG får du invitasjon på mail, men du kan også følge med på nettsider og sosiale medier for informasjon om kommende kurs. Bransje- og jobbsøkerkurs blir holdt i januar/februar. 
 

Last ned

Hvordan lage en god portfolio?

Hvordan skrive CV

Hvordan skrive søknadsbrev

Veileder til jobbsøkerprosessen - Ut i arbeidslivet 

Ny jobb - forhandling av lønn og andre vilkår