Aktuelt | Sist oppdatert: 03.12.2021, 13:42

Ledighetstallene for oktober

Rapporten viser at antall ledige fortsatt går ned. Det totale antallet ledige arkitekter og landskapsarkitekter i oktober var 172.  Ledighetstallene blant designere og planleggere har også sunket.

Fortsatt synkende arbeidsledighet 

Det totale antallet ledige har sunket fra 209 i september til 172 i oktober.

Fra september til oktober har antallet helt ledige arkitekter sunket til 101, mens delvis ledige har sunket fra 85 til 71. I samme tidsrom har helt ledige landskapsarkitekter gått ned til 5. Antallet delvis ledige landskapsarkitekter har økt til 5.

I september begynte vi å registrere ledighetstall for planleggere og designer. Ledighetstallene blant disse har sunket. Totalt er det rundt 13 ledige arealplanleggere, 374 ledige grafiske og multimediadesignere, og 66 ledige produkt- og klesdesignere. Siden vi nylig har begynt å inkludere disse tallene, kan vi ikke kommentere på en mulig trend.

Tallene for oktober 2021 viser en nedgang i ledighetstallene blant arkiteker og landskapsarkitekter sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I oktober var det totalt 437 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 172 i oktober 2021.

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.