Medlemskap i AFAG | Sist oppdatert: 26.04.2024, 10:54

Kontingent

Ordinær kontingent per kalenderår er 4 900 kr med kvartalsvise eller halvårige innbetalinger i løpet av året. Nyutdannede betaler halv kontingent de tre første årene etter eksamen.

Kontingenter fra januar 2024

Ordinær medlemskontingent: 4 900 kr 
Redusert 25 %: 3 675 kr 
Redusert 50 %: 2 450 kr
Redusert 80 %: 980 kr
Pensjonistmedlemsskap: 450 kr

Nyutdannede betaler 50 % de tre første årene etter endt utdanning (2 450 kr).

 

Studentmedlemskap

  1. Studentmedlemskap inkl. gratis reiseforsikring: 450 kr
  2. Studentmedlemskap inkl. gratis ulykkesforsikring: 450 kr
  3. Studentmedlemskap inkl. reise- og ulykkesforsikring:  600 kr
  4. Studentmedlemskap inkl. reise-, ulykkes- og innboforsikring: 950 kr
  5. Medlemskap uten forsikring: 450 kr

Kontingenten gjelder for et kalenderår. 

Du finner mer informasjon om forsikringene her.
 

Fagforeningsfradrag

Fagforeningskontingent er fradragsberettiget. Som yrkesaktivt AFAG-medlem får du inntil 7700 kr i skattefradrag for innbetalt medlemskontingent i 2023. Hvis du har betalt full fagforeningskontingent, kan du trekke fra inntil 7700 kr i skattepliktig inntekt, eller med en forholdsmessig del av beløpet hvis fagforeningskontingenten bare er betalt for en del av året. 

AFAG innrapporterer til skattemyndighetene hvor mye du har betalt i medlemskontingent. Selvstendig næringsdrivende må innrapporerte dette selv. Fradraget kommer til syne på din skattemelding.

Les mer om fagforeningsfradraget på Skatteetaten sine nettsider.

 

Redusert kontingent

Dersom spesielle forhold inntreffer, som at du er arbeidssøkende, har blitt permittert eller at enkeltmannsforetaket ditt midlertidig har lav inntjening og du ikke får tatt ut lønn, så kan du søke om redusert kontingent.  Vilkåret for at du kan få redusert kontingent er at du sender oss en søknad der du vedlegger relevant informasjon om inntekt og andre ytelser. Det er da bruttoytelser vi legger til grunn, så vi trenger å vite hva din totale årsinntekt trolig vil ligge på. Dersom du mottar lønn eller andre ytelser fra arbeidsgiver, så vil vi se på det når vi vurderer reduksjonen. Det også være seg støtte fra NAV i form av stipend, foreldrepenger og andre inntektskilder. Hvor stor reduksjon du får avhenger av hvilke inntekter og ytelser du til sammen mottar. Det gis ikke reduksjon for inntekter som er høyere enn 5G (G er pr. 1. mai 2023 på 118 620 kr).

Redusert kontingent er i utgangspunktet tiltenkt de som ufrivillig har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon som ufrivillig permisjon, sykdom, arbeidsledighet eller lignende.

Søknad om redusert kontingent gjelder som hovedregel for et år.

Ordningen med rabatt i enkeltmannsforetaket gjelder for ett år ad gangen og vi vil fortløpende vurdere hvor lang tid en slik ordning for hvert medlem skal kunne vare, men det vil ikke kunne vare mer enn tre år.

Ferdig utdannede får fast 50 % redusert kontingent de første tre årene etter at de er ferdig med studiene og behøver ikke søke.

Søknad om redusert kontingent vil gjelde kommende periode, og har ikke tilbakevirkende kraft.

Retningslinjer for redusert kontingent finner du her. 

 

Redusert kontingent for nyutdannete som ikke har fått jobb

Som en følge av den vanskelige situasjonen i arkitektbransjen har AFAG besluttet at vi skal redusere kontingenten for nyutdannete som ikke har fått arbeid. Dette gjelder i første rekke dem som ble ferdig med sin master i 2023 og senere, men også dem som har fullført studiet tidligere er omfattet dersom de ikke har fått arbeid eller har fått arbeid der inntekten er lavere enn 3G, dvs. der årsinntekten din er lavere enn kr. 355 860.

Den nye kontingenten for nyutdannete er kr. 500 og ordningen gjelder foreløpig for 2024. For dem som får redusert kontingent gjelder ordningen fram til man kommer i arbeid. Kontingenten vil bli fakturert kvartalsvis. For å gjøre det enklere for alle skal du slippe å sende ordinær søknad, men du må melde fra til oss så raskt som overhodet mulig at du er innenfor kategorien som kvalifiserer til den nye og lave kontingenten.

Alle søknader om redusert kontingent sendes til linda@afag.no

Når du kommer i arbeid, må du melde fra til oss om det, og du vil da få vanlig redusert kontingent med 50 % reduksjon av ordinær kontingent og betale et engangsbeløp til Konfliktfondet. Dette for å gi deg krav på støtte i en evt. konfliktsituasjon. Redusert kontingent for nyutdannete vil som vanlig gjelde i 3 år

Søknad om redusert kontingent vil gjelde kommende periode, og har ikke tilbakevirkende kraft.

 

eFaktura eller AvtaleGiro

Når du velger AvtaleGiro får du kvartalvise trekk av kontingent og du slipper å tenke på registrering og forfallsdato. Du kan endre både forfallsdato, beløp og belastningskonto på AvtaleGiro i nettbanken din.

Når du har AvtaleGiro får du kvartalsvise trekk av kontingenten og du slipper å tenke på registrering og forfallsdato, alt skjer automatisk. Du kan endre både beløp og belastningskonto på AvtaleGiro i nettbanken din, i tillegg til at du kan stoppe den. Du får dessverre ikke mulighet til å skrive ut en faktura i papir til eventuelt regnskap, men send oss en e-post så er vi behjelpelige med dette.

Hvis du velger eFaktura vil du kun få to fakturaer i året. Du må selv bekrefte regningen i nettbanken og du har på den måten god kontroll og du har også mulighet til å skrive den ut ved behov. Medlemsnummeret ditt er din eFaktura-referanse.

Hvis du ønsker eFaktura i fremtiden må du slette avtalen om AvtaleGiro hvis du tidligere har takket ja til begge deler. 
 

Konfliktfondet

Alle nye medlemmer med unntak av studenter og pensjonister, skal betale et fastsatt engangsbeløp til konfliktfondet, for tiden på 300 kr.

Relaterte artikler

Arkitekturfilm Oslo 2024

Publisert: 29.02.2024

AFAG er stolt samarbeidspartner av filmfestivalen som er tilbake for åttende gang!

Les mer

Webinar om praktisk bruk av kunstig intelligens

Publisert: 27.02.2024

Mandag 11. mars holder Akademikerne webinar om generativ AI og prompting i praksis. Hvordan få nytte av teknologien?

Les mer