Medlemskap i AFAG | Sist oppdatert: 09.08.2018, 09:19

Kontingent

Ordinær kontingent per kalenderår er kr 4300 med to innbetalinger i året. Kontingentsatsen ble sist justert i juli 2017. Nyutdannede betaler halv kontingent de tre første årene etter eksamen.

Kontingentsatser fra juli 2017

Ordinær medlemskontingent -  kr. 4300
Redusert kontingent 50 % - kr 2150
Redusert kontingent 80 % - kr 860
Pensjonistmedlemsskap - kr 250

 

Studentmedlemskap

  1. Studentmedlemskap inkl. gratis reiseforsikring – kr 300 pr. år.
  2. Studentmedlemskap inkl. gratis ulykkesforsikring – kr 300 pr. år.
  3. Studentmedlemskap inkl. reise- og ulykkesforsikring – kr 450 pr. år.
  4. Studentmedlemskap inkl. reise-, ulykkes- og innboforsikring – kr 680 pr. år.

Du finner mer informasjon om forsikringene her.

 

eFaktura eller AvtaleGiro

Når du velger AvtaleGiro får du kvartalvise trekk av kontingent og du slipper å tenke på registrering og forfallsdato. Du kan endre både forfallsdato, beløp og belastningskonto på AvtaleGiro i nettbanken din.

 

Konfliktfondet

Alle nye medlemmer med unntak av studenter og pensjonister, skal betale et fastsatt engangsbeløp til konfliktfondet, for tiden på kr 300.

 

Reduksjon i kontingent

Helt arbeidsledige innvilges normalt 80 % reduksjon av ordinær kontingent. Delvis arbeidsledige kan få redusert kontingent relatert til graden av arbeidsledighet. Svangerskapspermisjon med 80 % lønn eller mer gir ikke krav på kontingentreduksjon. Permisjoner med full lønn gir ikke rett til kontingentreduksjon. Ved permisjon uten lønn innvilges man normalt 80 % reduksjon av ordinær kontingent.

Arbeidstaker med redusert arbeidstid, mindre enn 30 timer pr. uke, vil kunne få redusert kontingent relatert til arbeidstidsforkortelsen. Medlemmer som oppholder seg utenlands i minimum 6 måneder av et kalenderår innvilges 80 % kontingentreduksjon. Uføretrygdede betaler pensjonistsats. Det kan i tillegg innvilges kontingentfritak dersom et medlem er i en spesielt vanskelig økonomisk situasjon. Søknad om redusert kontingent må gjøres skriftlig ved hver nye kontingentutskrivning til post@afag.no.

Kontaktpersoner

 

Linda Tornes

Linda Tornes

Medlemskonsulent
tlf: 918 49 922

Relaterte artikler

Bli medlem

Publisert: 29.06.2018

Les mer

Særskilt søknad

Publisert: 29.06.2018

Forbundsstyret kan etter særskilt søknad ta opp medlemmer med andre arkitekturrelaterte mastergrader, eller med annen utdanningsbakgrunn som utfører kvalifisert arkitekt-, interiørarkitekt- eller designarbeid.

Les mer

Kursstøtte

Publisert: 29.06.2018

AFAG-medlemmer kan søke om å få støtte til kurs i regi av NAL, NLA og NIL. Du må søke direkte til sekretariatet etter at du har deltatt på kurset for å få refundert støtten.

Les mer