Medlemskap i AFAG | Sist oppdatert: 21.03.2022, 11:37

Kontingent

Ordinær kontingent per kalenderår er 4 700 kr med kvartalsvise eller halvårige innbetalinger i løpet av året. Nyutdannede betaler halv kontingent de tre første årene etter eksamen.

Kontingenter fra januar 2022

Ordinær medlemskontingent: 4 700 kr
Redusert kontingent 25 %: 3 525 kr
Redusert kontingent 50 %: 2 350 kr
Redusert kontingent 80 %: 940 kr
Pensjonistmedlemsskap: 400 kr

Nyutdannede betaler 50 % de tre første årene etter endt utdanning (2 350 kr).

Studentmedlemskap

  1. Studentmedlemskap inkl. gratis reiseforsikring: 400 kr
  2. Studentmedlemskap inkl. gratis ulykkesforsikring: 400 kr
  3. Studentmedlemskap inkl. reise- og ulykkesforsikring:  550 kr
  4. Studentmedlemskap inkl. reise-, ulykkes- og innboforsikring: 850 kr
  5. Medlemskap uten forsikring: 400 kr

Kontingenten gjelder for et kalenderår. 

Du finner mer informasjon om forsikringene her.
 

Redusert kontingent

Dersom spesielle forhold inntreffer, som at du er arbeidssøkende, har blitt permittert eller at enkeltmannsforetaket ditt midlertidig har lav inntjening og du ikke får tatt ut lønn, så kan du søke om redusert kontingent.  Vilkåret for at du kan få redusert kontingent er at du sender oss en søknad der du vedlegger relevant informasjon om inntekt og andre ytelser. Det er da bruttoytelser vi legger til grunn, så vi trenger å vite hva din totale årsinntekt trolig vil ligge på. Dersom du mottar lønn eller andre ytelser fra arbeidsgiver, så vil vi se på det når vi vurderer reduksjonen. Det også være seg støtte fra NAV i form av stipend, foreldrepenger og andre inntektskilder. Hvor stor reduksjon du får avhenger av hvilke inntekter og ytelser du til sammen mottar. Det gis ikke reduksjon for inntekter som er høyere enn 5G (G er pr. 1. mai 2021 på 106 399 kr).

Redusert kontingent er i utgangspunktet tiltenkt de som ufrivillig har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon som ufrivillig permisjon, sykdom, arbeidsledighet eller lignende.

Søknad om redusert kontingent gjelder som hovedregel for et år.

Ordningen med rabatt i enkeltmannsforetaket gjelder for ett år ad gangen og vi vil fortløpende vurdere hvor lang tid en slik ordning for hvert medlem skal kunne vare, men det vil ikke kunne vare mer enn tre år.

Ferdig utdannede får fast 50 % redusert kontingent de første tre årene etter at de er ferdig med studiene og behøver ikke søke.

Retningslinjer for redusert kontingent finner du her. 

 

Redusert kontingent som følge av permittering under koronapandemien

Under koronapandemien er det flere medlemmer som har blitt helt eller delvis permittert. Forbundsstyret har besluttet at søknader om redusert kontingent kan innvilges for inntil tre måneder ad gangen, og som følger kontingentkvartalene i Arkitektenes fagforbund. Også for slike søknader gjelder at vi må motta relevant informasjon fra søkeren. Her trenger vi foruten lønnsslipp fra siste måned også permitteringsvarselet fra arbeidsgiver.

Alle søknader om redusert kontingent sendes til linda@afag.no
 

eFaktura eller AvtaleGiro

Når du velger AvtaleGiro får du kvartalvise trekk av kontingent og du slipper å tenke på registrering og forfallsdato. Du kan endre både forfallsdato, beløp og belastningskonto på AvtaleGiro i nettbanken din.

Når du har AvtaleGiro får du kvartalsvise trekk av kontingenten og du slipper å tenke på registrering og forfallsdato, alt skjer automatisk. Du kan endre både beløp og belastningskonto på AvtaleGiro i nettbanken din, i tillegg til at du kan stoppe den. Du får dessverre ikke mulighet til å skrive ut en faktura i papir til eventuelt regnskap, men send oss en e-post så er vi behjelpelige med dette.

Hvis du velger eFaktura vil du kun få to fakturaer i året. Du må selv bekrefte regningen i nettbanken og du har på den måten god kontroll og du har også mulighet til å skrive den ut ved behov. Medlemsnummeret ditt er din eFaktura-referanse.

Hvis du ønsker eFaktura i fremtiden må du slette avtalen om AvtaleGiro hvis du tidligere har takket ja til begge deler. 
 

Konfliktfondet

Alle nye medlemmer med unntak av studenter og pensjonister, skal betale et fastsatt engangsbeløp til konfliktfondet, for tiden på 300 kr.

Relaterte artikler

Become a member

Publisert: 03.01.2022

Les mer

Test AFAG-appen i påsken

Publisert: 25.03.2021

I samarbeid med Akademikerne Pluss, lanserte Arkitektenes fagforbund nylig en app som samler alle dine medlemsfordeler. Benytt påsken til å teste den ut. 

Les mer

En app med alle medlemsfordelene rett i lomma!

Publisert: 29.01.2021

Arkitektenes fagforbund har i samarbeid med Akademikerne pluss lansert en ny app som samler alle dine medlemsfordeler. Ta en titt og se hva vi kan tilby deg.

Les mer