Aktuelt | Sist oppdatert: 13.10.2021, 10:58

Ledighetstallene for september

Rapporten viser at antall ledige fortsatt går ned. Det totale antallet ledige arkitekter og landskapsarkitekter i september var 209. Vi har nå begynt å registrere ledighetstallene blant designere og planleggere.

Fortsatt synkende arbeidsledighet 

Det totale antallet ledige har sunket fra 230 i august til 209 i september.

Fra august til september har antallet helt ledige arkitekter sunket til 124, mens delvis ledige har sunket fra 86 til 85. I samme tidsrom har helt ledige landskapsarkitekter gått ned til 6. Antallet delvis ledige landskapsarkitekter ligger fremdeles på under 4.

Vi har begynt å registrere ledighetstallene for arealplanleggere, grafiske og multimedia designere, og produkt- og klesdesignere. Totalt er det 20 ledige arealplanleggere, 404 ledige grafiske og multimediadesignere, og 73 ledige produkt- og klesdesignere. Siden vi nylig har begynt å inkludere disse tallene, kan vi ikke kommentere på en mulig trend.

Tallene for september 2021 viser en nedgang i ledighetstallene blant arkiteker og landskapsarkitekter sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I september 2020 var det totalt 483 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 209 i september 2021.

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.