Aktuelt | Sist oppdatert: 13.10.2021, 10:56

Hvordan er din nye hybride arbeidshverdag?

Nå som samfunnet gjenåpnes trekkes mange mer tilbake til kontoret. For mange blir arbeidsuka fleksibel takket være muligheten til å kombinere forskjellige typer arbeidsplasser.

Nå som samfunnet gjenåpnes trekkes mange mer tilbake til kontoret. For mange blir arbeidsuka fleksibel takket være muligheten til å kombinere forskjellige typer arbeidsplasser. Spørsmålet er da – hvilken løsning fungerer best for deg?

For å kartlegge arbeidsmønstre og arbeidsplasser, gjennomfører Arkitektenes fagforbund en gruppe undersøkelser. Undersøkelsene blir gjort i samarbeid med Company Pulse. Utsendelse av den andre undersøkelsen nærmer seg.

Resultatene vil gi oss et faktabasert underlag for å kunne påvirke arbeidsplassutforming. Som respondent vil du kunne bli mer bevisst ditt eget arbeidsmønster, enten du jobber på kontor, hjemmekontor, andre steder eller veksler mellom ulike typer arbeidsplasser.

Vi håper at våre medlemmer vil ta seg tid til å besvare alle undersøkelsene. Med flere svar, vil vi få et sikrere og bedre grunnlag for videre arbeid.