Medlemskap i AFAG | Sist oppdatert: 01.11.2018, 15:40

Vedtekter 

Her finner du AFAGs vedtekter vedtatt på landsmøtet i Tromsø 27. april 2018.