Bli medlem

Om meg
Fødselsnummeret: Hvis du er utenlandsk statsborger og ikke har mottatt norsk personnummer, legg inn fødselsdato DDMMÅÅ med 00100 (mann) eller 00200 (kvinne) til slutt.
Kontaktinfo
Utdanning
Tillitsverv
Oppsummering

Vi behandler alle søknader om medlemskap fortløpende. Du vil motta en kvittering på e-post når innmeldingsskjemaet er sendt. Får du ikke kvitteringen, eller du har problemer med innmeldingsskjemaet, ta kontakt med sekretariatet på telefon 2333 2480 eller send e-post til post@afag.no.