Jus og karriere | Sist oppdatert: 18.02.2021, 13:37

Lønnsrådgivning

Arkitektenes fagforbund har spesialiserte rådgivere som bistår deg i dine forhandlinger. 


Bistand

Har du kommende utfordringer innen lønnsforhandlinger? Har du riktig lønn?

Vi bistår deg i forhandlingsprosessen gjennom grundigere forberedelser og analyser av problemstillingen. AFAG kan gi forhandlingsbistand  hovedsakelig gjennom rådgivning. I kommunal sektor kan vi stille som forhandlingsledere etter nærmere avtale. Sammen blir vi enige om hvordan utfordringene skal løses.
 

Hva kan vi bistå med? 

Du er midt i mellom jobber, og lurer på hvordan du best kan formulere deg og gå frem når det gjelder ny lønn i ny stilling med mer ansvar og en annen type kompleksitet enn hva du hadde. Hva er riktig lønn for deg akkurat i den situasjonen? Dette er spørsmål du kan drøfte med AFAG.

Du er senior, eller du har landet din første faste jobb: Hva er riktig lønn? Lønnsstatistikk er én ting, noe annet er hvordan markedet, bransjen og den sektoren – samt stillingsansvaret, fortoner seg matchet med din kompetanse og erfaringer. Hva riktig lønn er, og hvilke teknikker du kan bruke til din fordel?

 

Tillitsvalgtsforhandlinger

Har du som tillitsvalgt fått flere saker på agendaen, der du må balansere mellom medlemmenes og arbeidsgivers interesser?

Vi kan bistå med forhandlingsrådgivning som du også kan bruke ved omstillingsprosesser, medvirkning, organisasjonsendringer, ansattgoder, ansettelser, løsninger på konflikter, og andre arbeidslivsrelaterte temaer.

Du er tillitsvalgt i privat sektor og deltar i kommende større omorganisering i virksomheten. Partnere og ledelse har varslet at alle beholder jobben, men det blir endringer i stillingsinnhold, titler og hvem som skal ha prosjektlederansvar. Som medlem i AFAG og tillitsvalgt representerer du alle ansatte arkitekter i møter med partnere/ledelse, og sammen blir dere enige om veien videre. I slike prosesser er det nyttig å kunne noe om forhandlinger, for å oppnå best mulige resultat ut fra omstendighetene.

Behøver du forhandlingsrådgivning på hvordan du på en heldig måte kan ta tak i situasjonene, og samtidig bevare gode relasjoner med alle i virksomheten?

 

Ta kontakt for møte i våre lokaler i Josefines gate 32, eller avtal møte over telefon eller e-post.

 

Last ned 

Ny jobb - forhandling av lønn og andre vilkår

 

Vår forhandlingsveileder finner du på våre medlemssider.