Student | Sist oppdatert: 24.10.2022, 09:12

Søk om reisestipend

Som studentmedlem i AFAG kan du søke om reisestipend på inntil 2000 kr i forbindelse med diplomarbeid. Du kan søke om reisestipend allerede etter 6 måneders betalt medlemskap.

Retningslinjer for søknad og tildeling av reisestipend

AFAG kan etter søknad innvilge inntil 2000 kr i reisestipend til studenter som skal på studiereise i forbindelse med diplomarbeid. For å motta reisestipend forutsettes det medlemskap på minimum seks måneder.

Søknaden sendes til kristina@afag.no med kopi til post@afag.no og må inneholde opplysninger om hvor langt man har kommet i studiet samt en kort beskrivelse av reisemålet og reiseopplegget.

Dersom du blir innvilget stipend forplikter du deg til å skrive en rapport på ca. 600 ord fra reisen. Rapporten skal sendes i Word- eller PDF-format.  AFAG forbeholder seg rett til å publisere artikkelen på nettside og i sosiale medier. Du vil motta stipendet etter endt tur og innsendt rapport og bilder er mottatt. Her finner du eksempler på tidligere rapporter.

Regnskap (kvittering eller lignende) skal sendes inn sammen med rapport og kontonummer.

 

Relaterte artikler

Reiserapport: Unge Låvende

Publisert: 27.03.2023

Gjennom sitt diplomprosjekt, finner Are Ringheim veien til de gamle låvene i Norge.

Les mer

Paneldebatt: Potensielle bomber eller fremtidens problemløsere?

Publisert: 23.03.2023

AFAG Student og KAHOS inviterer studenter ved AHO og NMBU til paneldebatt.

Les mer

Praktikantkurs på NTNU

Publisert: 15.03.2023

Arkitekenes fagforbund inviterer alle studentmedlemmer ved NTNU til praktikantkurs.

Les mer