Student | Sist oppdatert: 24.10.2022, 09:12

Søk om reisestipend

Som studentmedlem i AFAG kan du søke om reisestipend på inntil 2000 kr i forbindelse med diplomarbeid. Du kan søke om reisestipend allerede etter 6 måneders betalt medlemskap.

Retningslinjer for søknad og tildeling av reisestipend

AFAG kan etter søknad innvilge inntil 2000 kr i reisestipend til studenter som skal på studiereise i forbindelse med diplomarbeid. For å motta reisestipend forutsettes det medlemskap på minimum seks måneder.

Søknaden sendes til kristina@afag.no med kopi til post@afag.no og må inneholde opplysninger om hvor langt man har kommet i studiet samt en kort beskrivelse av reisemålet og reiseopplegget.

Dersom du blir innvilget stipend forplikter du deg til å skrive en rapport på ca. 600 ord fra reisen. Rapporten skal sendes i Word- eller PDF-format.  AFAG forbeholder seg rett til å publisere artikkelen på nettside og i sosiale medier. Du vil motta stipendet etter endt tur og innsendt rapport og bilder er mottatt. Her finner du eksempler på tidligere rapporter.

Regnskap (kvittering eller lignende) skal sendes inn sammen med rapport og kontonummer.

 

Relaterte artikler

Delta i AFAGPRISEN 2023

Publisert: 01.09.2023

AFAGPRISEN er tilbake og denne gangen med endring som tema. AFAG inviterer alle studentmedlemmer til å delta i årets konkurranse!

Les mer

Reiserapport: Studietur til Svalbard

Publisert: 29.08.2023

Diplomoppgaven til Ilka Doval handler om hva som kan gjøres rundt en gruve i Longyearbyen når driften skal avsluttes.

Les mer

Reiserapport: Grensepost og fiskevær i Vardø

Publisert: 29.08.2023

I diplomoppgaven sin, transformerer Marie Mork Nielsen et eksisterende buanlegg i Vardø havn.

Les mer