Student | Publisert: 24.04.2024

Søk om reisestipend

Som studentmedlem i AFAG kan du søke om reisestipend på inntil 2000 kr i forbindelse med diplomarbeid. Du kan søke om reisestipend allerede etter 6 måneders betalt medlemskap.

Retningslinjer for søknad og tildeling av reisestipend

AFAG kan etter søknad innvilge inntil 2000 kr i reisestipend til studenter som skal på studiereise i forbindelse med diplomarbeid. For å motta reisestipend forutsettes det medlemskap på minimum seks måneder.

Søknaden sendes til linda@afag.no med kopi til post@afag.no og må inneholde opplysninger om hvor langt man har kommet i studiet samt en kort beskrivelse av reisemålet og reiseopplegget.

Søknad om reisestipend må søkes om i forkant av reisen.

Dersom du blir innvilget stipend forplikter du deg til å skrive en rapport på ca. 600 ord fra reisen. Rapporten skal sendes i Word- eller PDF-format.  AFAG forbeholder seg rett til å publisere artikkelen på nettside og i sosiale medier. Du vil motta stipendet etter endt tur og innsendt rapport og bilder er mottatt. Her finner du eksempler på tidligere rapporter.

Regnskap (kvittering eller lignende) skal sendes inn sammen med rapport og kontonummer.

 

Relaterte artikler

Rapport fra nytt ledighetsbarometer

Publisert: 22.05.2024

Barometeret er en undersøkelse om ledighet blant våre medlemmer. 1611 medlemmer har svart på Ledighetsbarometeret våren 2024.

Les mer

Ledighetsbarometeret våren 2024

Publisert: 08.05.2024

Høsten 2023 gjennomførte vi vår første medlemsundersøkelse om ledighet. For å følge utviklingen i arbeidsmarkedet blant arkitekter og designere har vi i vår gjennomført et nytt ledighetsbarometer.

Les mer

Behold Byarkitekten i Bergen

Publisert: 05.07.2024

Norges arkitektstand står samlet og ber Bergen Byråd om å beholde Byarkitekten.

Les mer