Student | Sist oppdatert: 15.02.2024, 17:47

Søk om reisestipend

Som studentmedlem i AFAG kan du søke om reisestipend på inntil 2000 kr i forbindelse med diplomarbeid. Du kan søke om reisestipend allerede etter 6 måneders betalt medlemskap.

Retningslinjer for søknad og tildeling av reisestipend

AFAG kan etter søknad innvilge inntil 2000 kr i reisestipend til studenter som skal på studiereise i forbindelse med diplomarbeid. For å motta reisestipend forutsettes det medlemskap på minimum seks måneder.

Søknaden sendes til linda@afag.no med kopi til post@afag.no og må inneholde opplysninger om hvor langt man har kommet i studiet samt en kort beskrivelse av reisemålet og reiseopplegget.

Søknad om reisestipend må søkes om i forkant av reisen.

Dersom du blir innvilget stipend forplikter du deg til å skrive en rapport på ca. 600 ord fra reisen. Rapporten skal sendes i Word- eller PDF-format.  AFAG forbeholder seg rett til å publisere artikkelen på nettside og i sosiale medier. Du vil motta stipendet etter endt tur og innsendt rapport og bilder er mottatt. Her finner du eksempler på tidligere rapporter.

Regnskap (kvittering eller lignende) skal sendes inn sammen med rapport og kontonummer.

 

Relaterte artikler

Reiserapport: Sentrumsutvikling av Ørnes

Publisert: 09.02.2024

I diplomoppgaven sin, ønsker Henrik Bjørgan å forstå tettstedet Ørnes og se på hvilke utfordringer og muligheter som er aktuelle for utviklingen av Ørnes sentrum.

Les mer

Reiserapport: Gravplasser i ørkenen

Publisert: 05.02.2024

Diplomoppgaven til Akram Ghaly har som mål å gjenoppfinne ørkengravplasser i Egypt ved å se på tørre landskap og betydninger av kirkegårdens rom.

Les mer

Vil du bli studentkontakt for AFAG?

Publisert: 19.01.2024

AFAG ser etter nye studentkontakter - Er det deg?

Les mer