Medlemskap i AFAG | Publisert: 29.01.2024

Utmelding

Før du melder deg ut vil gjøre deg oppmerksom på at;

Ordinært medlemskap

 • Du kan få skattefradrag på inntil 7 700 kr på skattemeldingen din. Hele kontingenten blir da dekket av fradraget.
 • Du kan søke om redusert kontingent dersom du over en periode har ufrivillig lav inntjening.
 • Medlemmer med ordinært medlemskap som oppholder seg utenlands i min. 6 måneder innvilges 80 % kontingent­reduksjon.
 • Vi tilbyr pensjonistmedlemskap til 450 kr per år.
 • Dersom du har hatt gunstige bank- eller forsikringstjenester via AFAG, vil disse opphøre ved oppsigelse av medlemskapet.
 • AFAG bistår med juridisk rådgivning. Vi har fire jurister som bistår ved ansettelser, oppsigelser og arbeidsmiljøspørsmål. Vi assisterer også i forhandlingsmøter ved oppsigelser. Vi tilbyr juridisk bistand i inntil en time til medlemmer som har betalt kontingent i minst en måned. For å få bistand utover dette må vedkommende ha betalt kontingent i minst tre måneder. For begge tilfeller regnes fristen fra tidspunktet tvisten oppstod.
 • Er du selvstendig næringsdrivende, så bistår AFAG med rådgivning i forhold til kontraktsinngåelse og til en viss utstrekning i eventuelle tvister med oppdragsgivere.
 • Melder du deg ut av fagforeningen, er du ikke lenger inkludert i lønnsforhandlinger på arbeidsplassen.
 • Medlemskapet opphører ved utgangen av kvartalet hvor medlemskapet skriftlig (epost) blir sagt opp.

 

Studentmedlemskap

 • Arkitektenes fagforbund er organisasjonen for deg som studerer arkitektur, landskapsarkitektur, interiørarkitektur, planlegging, design eller kunsthistorie. Som studentmedlem i AFAG får du tilgang på en rekke fordeler.
 • Studietiden er en fin anledning til å få relevant arbeidserfaring. Vi hjelper deg med CV og søknad, tilbakemelding på arbeidskontrakt og juridisk bistand om du skulle være uheldig å havne i en konflikt.
 • Vi tilbyr gratis juridisk rådgivning for alle våre studentmedlemmer. Våre jurister gir tilbakemelding på arbeidskontrakt og kan i tillegg bistå deg som ønsker å starte opp eget foretak.
 • Vi arrangerer gratis faglige- og sosiale arrangementer for våre studentmedlemmer
 • Som studentmedlem i AFAG får du tilgang på en rekke fordeler hos våre samarbeidspartnere Handelsbanken og Storebrand.
 • PC/Mac-forsikring er inkludert for alle studentmedlemmer i AFAG.
 • Som studentmedlem i AFAG kan du søke om reisestipend på 2000 kr i forbindelse med diplomarbeid.
 • Man kan ha permisjon fra studiene i inntil 1,5 år og likevel stå som studentmedlem, som i praksisår etc.
 • Nyutdannede betaler bare halv kontingent (2 450 kr per år) de tre første årene etter eksamen.
 • Du kan få skattefradrag på inntil 7 700 kr på skattemeldingen din. Hele kontingenten blir da dekket av fradraget.
 • Dersom du har hatt gunstige bank- eller forsikringstjenester via AFAG, vil disse opphøre ved oppsigelse av medlemskapet.
 • Melder du deg ut av fagforeningen, er du ikke lenger inkludert i lønnsforhandlinger på arbeidsplassen.
 • Medlemskapet opphører ved utgangen av kvartalet hvor medlemskapet skriftlig (epost) blir sagt opp.

 

Vi minner om at ved å være fagorganisert, er du med på å bedre arbeidsvilkårene i bransjen.