Egen virksomhet | Sist oppdatert: 24.06.2020, 15:36

Ansvarsforsikring

AFAG-medlemmer som driver egen virksomhet kan tegne ansvarsforsikring gjennom vår samarbeidspartner i Storebrand.

Ansvarsforsikringen for medlemmer i AFAG er ment å sikre deg dersom du i henhold til norsk lov blir stilt overfor erstatningsansvar i Norge.

Du kan kjøpe forsikringen hvis du er medlem i AFAG og driver egen virksomhet. Du kan også kjøpe forsikringen dersom du har etablert et enmannskontor uten ansatte arkitekter, eller et aksjeselskap hvor hver enkelt ansatt er medlem av AFAG.

Forsikringen leveres av Storebrand, og kan tegnes ved å kontakte forsikringskontoret på tlf.: 67 51 93 04 eller e-post: afagforsikringen@foreningsforsikring.no.

 

Hva dekker ansvarsforsikringen?

  • Fysisk skade voldt på person eller ting.
  • Økonomisk tap påført oppdragsgiver eller tredjeperson som følge av erstatningsbetingede feil.
  • Feilen må ha blitt begått under et oppdrag knyttet til fast eiendom i Norge, og feilen må være erstatningspliktig i henhold til norsk lov.

Ansvarsforsikringen dekker inntil 150 G for hele oppdraget mot oppdragsgiver, og inntil kr 4 000 000 mot tredjepart. Storebrands samlede erstatningsansvar er maksimalt 150 G for denne forsikringen. 1 G er grunnbeløpet i folketrygden.

 

Hva koster forsikringen?

  • Arkitekter 1,38 % av omsetning (eks. mva)
  • Interiørarkitekter 0,498 % av omsetning (eks. mva)
  • Industridesignere 0,498 % av omsetning (eks. mva)
  • Landskapsarkitekter 0,498 % av omsetning (eks. mva)

Egenandel 10 % av første skade.
Minste egenandel: kr 50 000
Maksimal egenandel: kr 100 000

Egenandel 10 % av øvrige skader i løpet av et år
Minste egenandel: kr 100 000
Maksimal egenandel: kr300 000
 

Her kan du lese mer om avtalevilkårene

Relaterte artikler

Webinar om skattemessige forhold for selvstendig næringsdrivende

Publisert: 13.10.2021

Akademikerne næringsdrivende ønsker velkommen til webinar om skattemessige forhold for næringsdrivende medlemmer, onsdag 20. oktober kl. 18-19.

Les mer

Nettverkssamling for selvstendig næringsdrivende, 6. oktober

Publisert: 01.10.2021

Arkitektenes fagforbund inviterer selvstendig næringsdrivende til en nettverkssamling onsdag 6. oktober kl. 12-14. 

Les mer

Webinarserie for næringsdrivende

Publisert: 06.09.2021

Akademikerne inviterer til et ny webinarserie for næringsdrivende.

Les mer