Arbeidstaker | Sist oppdatert: 01.06.2021, 13:44

Privat sektor

AFAG har medlemmer og tillitsvalgte i privat sektor over hele landet. 


AFAG har medlemmer og tillitsvalgte i privat sektor over hele landet og du kan alltid være trygg på at du vil få den bistanden du trenger av AFAG sentralt eller lokalt. 
 

Den norske modellen - hva er det? 

At du er medlem i en fagforening er en viktig brikke i puslespillet som ofte kalles «den norske modellen» – en samfunnsmodell som er unik for Norden.

Den norske modellen gir oss blant annet spilleregler for arbeidslivet, og for hvordan arbeidsgiver- og arbeidstakernes hovedorganisasjoner og politiske myndigheter møtes og snakker sammen. Det er dette som kalles «trepartssamarbeidet».

Har du lyst til å lese mer om den norske modellen? Last ned heftet «Hovedavtalen og den norske modellen».

 

Tillitsvalgt i privat sektor

Å være AFAG-tillitsvalgt på arbeidsplassen din er et frivillig, valgt verv der du representerer AFAG-medlemmene i bedriften i dialog med ledelsen og i møte med AFAG.

Som tillitsvalgt bidrar du i saker om arbeidsvilkår og lokale avtaler, i omorganiseringsprosesser og er en viktig brikke i de lokale lønnsforhandlingene. Du bidrar også til å spre kjennskap til AFAG og til å verve nye medlemmer. 

De tillitsvalgte på jobben er helt avgjørende for at AFAG skal kunne ta vare på medlemmenes rettigheter og interesser i arbeidslivet, og er en viktig brikke i det som kalles «trepartssamarbeidet» mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og regjeringen.
 

Som tillitsvalgt på jobben får du fordeler i både nåværende og fremtidige arbeidsforhold:

  • Kurs i regi av AFAG 
  • Tett kontakt med ledelsen der du jobber
  • Muligheten til å påvirke bedriftens planer og beslutninger ut fra medlemmenes interesser
  • Kunnskap om arbeidslivets regler, forhandlinger og styring

 

Kurs

AFAG arrangerer felles kurs for tillitsvalgte i privat sektor to ganger i året. Her får du mulighet til å stille spørsmål og møte andre tillitsvalgte i privat sektor. Invitasjonen til kurs sendes til medlemmer som står registrerte som tillitsvalgte i vårt medlemsregister. Sjekk om du er registrert som tillitsvalgt her. 

Har du behov for veiledning i rollen din som tillitsvalgt, bistår vi selvsagt med individuell veiledning utover de årlige kursene. Kontakt oss på post@afag.no eller ring oss på 23 33 24 80.   
 

Ønsker du å få besøk av AFAG? 

AFAGs sekretariat kommer gjerne til din arbeidsplass for å snakke om aktuelle tema. Vi kan holde innlegg om alt fra overtidsbetaling til konflikter på arbeidsplassen og hva AFAG kan bidra med til i ditt arbeidsforhold. 

 

Last ned 

Tariffavtale mellom AFAG og Arkitektbedriftene privat sekor 2020 - 2022

Overenskomst AFAG og NHO/ABELIA 2018 - 2020

AFAGs kravskjema

 

Vår forhandlingsveileder finner du på våre medlemssider.

Relaterte artikler

Hvordan vet du når du bør bytte jobb?

Publisert: 02.09.2021

Arkitektenes fagforbund inviterer til en digital workshop der vi diskuterer hvordan du kan vurdere egen jobbsituasjon og vite når et jobbytte er nødvendig.

Les mer

Lønnsstatistikken 2020 er tilgjengelig

Publisert: 09.06.2021

Innrapporterte lønnstall fra AFAGs medlemmer per 01.09.2020 er nå tilgjengelige på våre lukkede medlemssider. 

Les mer

Statusmøter for tillitsvalgte: årets lønnsforhandlinger

Publisert: 01.06.2021

Arkitektenes fagforbund inviterer tillitsvalgte og varatillitsvalgte til statusmøter om årets lønnsforhandlinger.

Les mer