Arbeidstaker | Sist oppdatert: 20.05.2022, 13:29

Privat sektor

AFAG har medlemmer og tillitsvalgte i privat sektor over hele landet. 


AFAG har medlemmer og tillitsvalgte i privat sektor over hele landet og du kan alltid være trygg på at du vil få den bistanden du trenger av AFAG sentralt eller lokalt. 
 

Den norske modellen - hva er det? 

At du er medlem i en fagforening er en viktig brikke i puslespillet som ofte kalles «den norske modellen» – en samfunnsmodell som er unik for Norden.

Den norske modellen gir oss blant annet spilleregler for arbeidslivet, og for hvordan arbeidsgiver- og arbeidstakernes hovedorganisasjoner og politiske myndigheter møtes og snakker sammen. Det er dette som kalles «trepartssamarbeidet».

Har du lyst til å lese mer om den norske modellen? Last ned heftet «Hovedavtalen og den norske modellen».

 

Tillitsvalgt i privat sektor

Å være AFAG-tillitsvalgt på arbeidsplassen din er et frivillig, valgt verv der du representerer AFAG-medlemmene i bedriften i dialog med ledelsen og i møte med AFAG.

Som tillitsvalgt bidrar du i saker om arbeidsvilkår og lokale avtaler, i omorganiseringsprosesser og er en viktig brikke i de lokale lønnsforhandlingene. Du bidrar også til å spre kjennskap til AFAG og til å verve nye medlemmer. 

De tillitsvalgte på jobben er helt avgjørende for at AFAG skal kunne ta vare på medlemmenes rettigheter og interesser i arbeidslivet, og er en viktig brikke i det som kalles «trepartssamarbeidet» mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og regjeringen.
 

Som tillitsvalgt på jobben får du fordeler i både nåværende og fremtidige arbeidsforhold:

  • Kurs i regi av AFAG 
  • Tett kontakt med ledelsen der du jobber
  • Muligheten til å påvirke bedriftens planer og beslutninger ut fra medlemmenes interesser
  • Kunnskap om arbeidslivets regler, forhandlinger og styring

 

Kurs

AFAG arrangerer felles kurs for tillitsvalgte i privat sektor to ganger i året. Her får du mulighet til å stille spørsmål og møte andre tillitsvalgte i privat sektor. Invitasjonen til kurs sendes til medlemmer som står registrerte som tillitsvalgte i vårt medlemsregister. Sjekk om du er registrert som tillitsvalgt her. 

Har du behov for veiledning i rollen din som tillitsvalgt, bistår vi selvsagt med individuell veiledning utover de årlige kursene. Kontakt oss på post@afag.no eller ring oss på 23 33 24 80.   
 

Ønsker du å få besøk av AFAG? 

AFAGs sekretariat kommer gjerne til din arbeidsplass for å snakke om aktuelle tema. Vi kan holde innlegg om alt fra overtidsbetaling til konflikter på arbeidsplassen og hva AFAG kan bidra med til i ditt arbeidsforhold. 

 

Last ned 

Tariffavtale mellom AFAG og Arkitektbedriftene privat sekor 2020 - 2022

Overenskomst AFAG og NHO/ABELIA 2020 - 2022

AFAGs kravskjema

 

Vår forhandlingsveileder finner du på våre medlemssider.

Relaterte artikler

Enighet i lønnsforhandlingene i Oslo kommune

Publisert: 25.05.2022

– Det økonomiske resultatet gir en lønnsvekst over frontfagets anslag, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Erik Graff.

Les mer

Enighet med KS i meklingen i kommunal sektor

Publisert: 24.05.2022

- Med denne avtalen sikrer Akademikerne et økonomisk resultat over frontfagets ramme, og vi fortsetter å jobbe for et bedre lønnssystem for lektorene, sier Tonje Leborg, forhandlingsleder for Akademikerne kommune.

Les mer

Hvordan bruker du din hybride arbeidshverdag?

Publisert: 13.06.2022

Onsdag 8. juni sender Arkitektenes fagforbund ut en undersøkelse til sine yrkesaktive medlemmer for å kartlegge arbeidsplasser og arbeidsmønstre.

Les mer