Arbeidstaker | Sist oppdatert: 24.06.2020, 15:34

Privat sektor

AFAG har medlemmer og tillitsvalgte i privat sektor over hele landet. 


AFAG har medlemmer og tillitsvalgte i privat sektor over hele landet og du kan alltid være trygg på at du vil få den bistanden du trenger av AFAG sentralt eller lokalt. 
 

Den norske modellen - hva er det? 

At du er medlem i en fagforening er en viktig brikke i puslespillet som ofte kalles «den norske modellen» – en samfunnsmodell som er unik for Norden.

Den norske modellen gir oss blant annet spilleregler for arbeidslivet, og for hvordan arbeidsgiver- og arbeidstakernes hovedorganisasjoner og politiske myndigheter møtes og snakker sammen. Det er dette som kalles «trepartssamarbeidet».

Dialog og tillit

Spillereglene i den norske modellen har blitt utviklet gjennom over 120 år og bidrar med forutsigbarhet, dialog og tillit, og gir oss verktøy til å håndtere meningsforskjeller og interessemotsetninger før det eskalerer til store konflikter.

Muligheten for medvirkning på jobben, og en arbeidshverdag preget av likeverd og tillit, er også en del av denne tradisjonen. Dette gjør at de ansattes kunnskap og kompetanse kan brukes på en god måte, noe som igjen skaper motivasjon og trivsel på jobben.

Innflytelse

Det hele startet på slutten av 1800-tallet under den industrielle revolusjon. Konfliktnivået ble høyt utover 1900-tallet med mange langvarige streiker. I 1935 ble LO og NHO enige om den første hovedavtalen, som i dag blir ansett som selve grunnloven i arbeidslivet. Så viktig er denne avtalen for norsk kultur at den i 2012 ble en del UNESCOs Memory of the World-liste.

Mye har skjedd siden 1930-tallet, men i praksis betyr den norske modellen i dag blant annet at Tekna har tilgang til en rekke formelle og uformelle møteplasser, både gjennom Tekna-tillitsvalgte lokalt på arbeidsplassene og direkte med NHO. Vi er også blant annet representert i Regjeringens kontaktutvalg, der vi kommer tett på utfordringene i arbeidslivet. Det er ikke alltid vi får det som vi vil, men den norske modellen gir oss innflytelse, og jo flere medlemmer vi er, jo bedre posisjon får vi.

En modell for framtiden

Vi er nå midt oppe i en ny revolusjon der digitalisering, robotisering og automatisering vil endre behovet for kompetanse og arbeidskraft og utfordre relasjonene i arbeidslivet. Vi mener at den norske modellen har skapt en kultur som gir en høy grad av omstillings- og innovasjonsevne og vil være en viktig del av løsningen også i tiden som kommer.

Har du lyst til å lese mer om den norske modellen? Last ned heftet «Hovedavtalen og den norske modellen».

 

Tillitsvalgt i privat sektor

Å være AFAG-tillitsvalgt på arbeidsplassen din er et frivillig, valgt verv der du representerer AFAG-medlemmene i bedriften i dialog med ledelsen og i møte med AFAG.

Som tillitsvalgt bidrar du i saker om arbeidsvilkår og lokale avtaler, i omorganiseringsprosesser og er en viktig brikke i de lokale lønnsforhandlingene. Du bidrar også til å spre kjennskap til AFAG og til å verve nye medlemmer. 

De tillitsvalgte på jobben er helt avgjørende for at AFAG skal kunne ta vare på medlemmenes rettigheter og interesser i arbeidslivet, og er en viktig brikke i det som kalles «trepartssamarbeidet» mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og regjeringen.
 

Som tillitsvalgt på jobben får du fordeler i både nåværende og fremtidige arbeidsforhold:

  • Kurs i regi av AFAG 
  • Tett kontakt med ledelsen der du jobber
  • Muligheten til å påvirke bedriftens planer og beslutninger ut fra medlemmenes interesser
  • Kunnskap om arbeidslivets regler, forhandlinger og styring

 

Kurs

AFAG arrangerer felles kurs for tillitsvalgte i privat sektor to ganger i året. Her får du mulighet til å stille spørsmål og møte andre tillitsvalgte i privat sektor. Invitasjonen til kurs sendes til medlemmer som står registrerte som tillitsvalgte i vårt medlemsregister. Sjekk om du er registrert som tillitsvalgt her. 

Har du behov for veiledning i rollen din som tillitsvalgt, bistår vi selvsagt med individuell veiledning utover de årlige kursene. Kontakt oss på post@afag.no eller ring oss på 23 33 24 80.   
 

Ønsker du å få besøk av AFAG? 

AFAGs sekretariat kommer gjerne til din arbeidsplass for å snakke om aktuelle tema. Vi kan holde innlegg om alt fra overtidsbetaling til konflikter på arbeidsplassen og hva AFAG kan bidra med til i ditt arbeidsforhold. 

 

Last ned 

Tariffavtale mellom AFAG og Arkitektbedriftene privat sekor 2018 - 2020

Overenskomst AFAG og NHO/ABELIA 2018 - 2020

AFAGs kravskjema

 

Relaterte artikler

Brudd i staten: - Skuffet over liten forhandlingsvilje

Publisert: 15.09.2020

Det er brudd i hovedtariff-forhandlingene mellom Akademikerne og staten. – Staten har lukket døra for forhandlinger både om økonomi og forbedring av tariffavtalen. Derfor ber vi nå om bistand fra Riksmekleren for å komme til enighet, sier f …

Les mer

Brudd i KS og Oslo kommune

Publisert: 16.09.2020

Akademikerne har brutt forhandlingene i KS og Oslo kommune. Oppgjørene går nå til mekling. 

Les mer

Tillitsvalgtmøte i Trondheim

Publisert: 02.09.2020

Arkitektenes fagforbund inviterer tillitsvalgte i privat sektor - Trondheimsregionen - med eventuelle varaer til tillitsvalgtsmøte i Trondheim 18. september.

Les mer