Sist oppdatert: 17.06.2021, 11:38

Om AFAG

Arkitektenes fagforbund er et fagforbund for personer med mastergrad eller tilsvarende innen arkitektur, planlegging, design og kunsthistorie. Forbundet organiserer også de som driver egen virksomhet samt studenter.

Vi har over 5200 medlemmer og er tilsluttet hovedorganisasjonen Akademikerne. AFAG har som mål å arbeide for gode lønns- og arbeidsforhold gjennom ordnede avtaleforhold, å yte medlemmene bistand i tvister med arbeidsgiverne og å arbeide for full sysselsetting blant arkitekter.

Styrende organer i Arkitektenes fagforbund 2018–2021

 

Forbundsstyret

Bent Aaby, leder
Irene Aarrestad Meier, nestleder
Isaak Elias Skjeseth Bashevkin, styremedlem 
Katrine Lone Thomson, styremedlem
Kristian Tanum, styremedlem
Sigrid Jordet Bruheim (NMBU), studentrepresentant 
Ann Helén Often Hassel, 1. vara
Tine Kjøllmoen Moseng, 2. vara
Berit Ørteigen, 3. vara
Guro Håvik (AHO), studentvara 

Kontrollkomiteen

Dag Sagafos, leder
Morten Skjennem, medlem
Wenche Stinessen, medlem

Valgkomiteen

Ivar Leivestad, medlem 
Siril Betten, medlem 
Øyvind Dalen Sørbøl, medlem 

 

AFAGs historie

Forbundsstyret har ønsket å få AFAGs historie skrevet ned, og så 25-årsjubileumet som en gylden anledning. Dette var viktig for å dokumentere og forstå de nære bånd som har vært mellom arkitektorganisasjonene. Disse båndene styrkes av at de fleste av AFAGs medlemmer også er medlemmer i NAL, og både AFAG og Arkitektbedriftene innser at vi har felles interesse for ryddige arbeidsforhold.Verdier og visjon

Vi ønsker å legge mer vekt på vårt samfunnsansvar og miljøarbeid. Derfor jobber vi systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger.

Miljøpåvirkninger handler ikke bare om rutiner og prosedyrer for hvordan vi sorterer avfallet vårt eller hvor mye energi vi bruker. Det handler i stor grad om innkjøpene vi gjør, og kravene vi stiller til våre tjenester og produkter.

Vi er opptatt av å ta samfunnsansvaret og miljøpåvirkningene våre på alvor. Av den grunn, oppfordrer vi også våre samarbeidspartnere til å fokusere på deres miljøarbeid og dokumentere sine miljøpåvirkninger.