Sist oppdatert: 31.01.2024, 14:13

Om AFAG

Arkitektenes fagforbund er et fagforbund for personer med mastergrad eller tilsvarende innen arkitektur, planlegging, design og kunsthistorie. Forbundet organiserer også de som driver egen virksomhet samt studenter.

Vi har over 6000 medlemmer og er tilsluttet hovedorganisasjonen Akademikerne. AFAG har som mål å arbeide for gode lønns- og arbeidsforhold gjennom ordnede avtaleforhold, å yte medlemmene bistand i tvister med arbeidsgiverne og å arbeide for full sysselsetting blant arkitekter.

Styrende organer i Arkitektenes fagforbund 2021–2024

 

Forbundsstyret

Bent Aaby, leder
Isaak Elias Skjeseth Bashevkin, nestleder
Silje Andrea Sæverud, styremedlem
Tord Magne Brudvik, styremedlem
Irene Aarrestad Meier, styremedlem
Kristian Tanum, 1. vara
Tine Kjøllmoen Moseng, 2. vara
Ann Helén Often Hassel, 3. vara
Petrine Lande Koteng, ( KADK), studentrepresentant
Maria Prestbøen (NMBU), studentrepresentant, vara 

Kontrollkomiteen

Dag Sagafos, leder
Morten Skjennem, medlem
Wenche Stinessen, medlem

Valgkomiteen

Øyvind Dalen Sørbøl, medlem
Live S. Høgelid, medlem
Henning Klouman, medlem

 

AFAGs historie

Forbundsstyret har ønsket å få AFAGs historie skrevet ned, og så 25-årsjubileumet som en gylden anledning. Dette var viktig for å dokumentere og forstå de nære bånd som har vært mellom arkitektorganisasjonene. Disse båndene styrkes av at de fleste av AFAGs medlemmer også er medlemmer i NAL, og både AFAG og Arkitektbedriftene innser at vi har felles interesse for ryddige arbeidsforhold.Verdier og visjon

Vi ønsker å legge mer vekt på vårt samfunnsansvar og miljøarbeid. Derfor jobber vi systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger.

Miljøpåvirkninger handler ikke bare om rutiner og prosedyrer for hvordan vi sorterer avfallet vårt eller hvor mye energi vi bruker. Det handler i stor grad om innkjøpene vi gjør, og kravene vi stiller til våre tjenester og produkter.

Vi er opptatt av å ta samfunnsansvaret og miljøpåvirkningene våre på alvor. Av den grunn, oppfordrer vi også våre samarbeidspartnere til å fokusere på deres miljøarbeid og dokumentere sine miljøpåvirkninger.