Arbeidstaker | Sist oppdatert: 08.12.2022, 13:05

Virke og Spekter

AFAG har medlemmer og tillitsvalgte som omfattes av tariffavtalene med Virke og Spekter.


Virke-HUK

Medlemmer i AFAG som er ansatt i en ideell virksomhet er tilsluttet tariffavtaler i Virke-HUK (helse, utdanning, kultur og frivillighet). Våre medlemmer i Virke-HUK er hovedsakelig ansatt i museer.

Virke-HUK regulerer arbeidsforholdene for deg som er ansatt i en virksomhet som har avtale med hovedorganisasjonen Virke.

I Virke-HUK har det blitt inngått flere tariffavtaler. For AFAG sine medlemmer i dette tariffområdet er det mest relevant å følge med tariffoppgjøret, Landsoverenskomst for muséer og andre kulturinstitusjoner og Parallellavtalen mellom Virke og Akademikerne

Virke-HUK-området gjennomfører lokale forhandlinger av HUK-avtalene. Disse gjennomføres av lokale parter i virksomhetene.

Flere av overenskomstene i Virke-HUK følger statlig modell. Tillitsvalgte og medlemmer ansatt i Virke-HUK kan derfor ha nytte av å også se på Akademikernes tillitsvalgtverktøy for Akademikerne stat.

 

Mer informasjon

Endringer i årets tariffoppgjør

Lokale forhandlinger

Hvilke bestemmelser som gjelder for deg

 

Munchmuseet er ikke en del av Virke-HUK-området, men eid av Oslo kommune og er organisert som egen etat.

 

SAN og Spekter

Spekter er en arbeidsgiverforening bestående av privat og offentlig eide virksomheter fra sektorene helse, samferdsel og kultur. SAN er forhandlingspart overfor Spekter. AFAG sine medlemmer i SAN er blant annet ansatt i Avinor, Bane Nor og Ruter. AFAG sine medlemmer i sykehusforetakene omfattes av tariffavtalen med Spekter Helse.

SAN er en sammenslutning av akademikerorganisasjoner i Spekter og representerer over 14 000 ansatte i Spekter-virksomheter. Forhandlingssammenslutningen består av 15 fagforeninger som har inngått en samarbeidsavtale. Både frittstående fagforeninger og fagforeninger som er medlemmer i Akademikerne er tilsluttet SAN, inkludert AFAG. SAN representerer medlemmer med høyere utdanning.

Medlemsforeningene i SAN ivaretar sine medlemmers interesser angående lønns- og arbeidsvilkår og tilbyr juridisk kompetanse dersom det oppstår problemer i arbeidsforholdet. Videre tilbys medlemmene en rekke medlemsfordeler av faglig art og økonomiske fordeler som rimelige bank- og forsikringstjenester.

 

SANs kompetanse

SAN representerer medlemsforeningene i følgende prosesser:

  • forhandlinger med Spekter om Hovedavtale
  • innledende forhandling om A-dels overenskomst
  • bistand ved uenighet i lokale forhandlinger om lønn og B-overenskomst
  • avsluttende forhandling om A-dels protokoll og brudd i lokale forhandlinger
  • interesse- og rettstvister med SAN som part
  • i lokale lønnsoppgjør om B-overenskomster og særavtaler forhandler medlemsforeningenes bedriftsgruppe eller en lokal SAN-forhandlingssammenslutning

 

Mer informasjon

Forhandlingssystemet i Spekter

Hovedavtale, overenskomster, protokoll og forhandlingssystemet

Oversikt over konserntillitsvalgte i SAN

 

For nærmere informasjon og rådgivning til deg som er ansatt i en virksomhet i Spekter eller Virke, ta gjerne kontakt med AFAG sentralt, dersom det ikke er en tillitsvalgt eller konserntillitsvalgt som kan bistå deg.

Du kan ta kontakt direkte med forhandlingsrådgiver Hege Wiik på hege@afag.no eller send en henvendelse til post@afag.no

 

Last ned 

AFAGs kravskjema

 

Vår forhandlingsveileder finner du på våre medlemssider.

Relaterte artikler

Gratis advokatbistand

Publisert: 05.09.2023

Gjennom Arkitektenes fagforbund har du som vanlig gratis advokat til hjelp og rådgivning innenfor arbeidsrettslige saker. Nå har vi utvidet tilbudet til å gjelde de aller fleste andre områder, hvor du får gratis skriftlig og muntlig rådgivn …

Les mer

Arkitektenes fagforbund bytter leverandør av banktjenester

Publisert: 14.06.2023

AFAG bytter ut Danske Bank med Handelsbanken som leverandør av banktjenester til medlemmer fra 1. januar 2024.

Les mer

AFAG støtter Pride: For likestilling og mangfold

Publisert: 09.06.2023

AFAG støtter feiringen av kjærlighet og mangfold ved å delta i årets Pride-markering!

Les mer