Jus og karriere | Sist oppdatert: 03.01.2022, 07:29

Juridisk bistand

AFAG sin juridiske bistand ytes i utgangspunktet til medlemmer i forbindelse med spørsmål angående arbeids- og ansettelsesvilkår. For medlemmer som driver egen virksomhet yter også AFAG en begrenset bistand ved opphavsrettslige- og kontraktsmessige forhold. 


Vi tilbyr juridisk bistand i inntil en time til medlemmer som har betalt kontingent i minst en måned.  For å få bistand utover dette må vedkommende ha betalt kontingent i minst tre måneder. For begge tilfeller regnes fristen fra tidspunktet tvisten oppstod.

Juridisk bistand ytes ikke dersom medlemmet skylder kontingent til AFAG.

Du vil få råd om hvordan man bør forholde seg ved korrespondanse og i møter med arbeidsgiver. Vi assisterer også i forhandlingsmøter ved oppsigelser. 

AFAG dekker som utgangspunkt 50 % av motpartens saksomkostninger ved tap i en arbeidsrettssak. Da en hovedforhandling i tingretten kan innebære høye saksomkostninger vil en slik «forsikring» ikke innebære et ubetydelig beløp. Det kan også søkes til forbundsstyret om dekning ut over 50 % av motpartens saksomkostninger i særlige tilfeller, særlig dersom saken er av prinsipiell karakter.

Forbundsstyret vurderer hvorvidt det skal tas ut søksmål i samarbeid med sekretariatet. 
 

Kontakt oss

Henvend deg til jus@afag.no for å motta bistand. For raskere behandling av din forespørsel, kan du gjerne legge ved relevante dokumenter og en kort beskrivelse av din juridiske problemstilling. 
 

Contact us

Legal assistance from AFAG is given to members in cases regarding work and employment conditions. AFAG does also grant some legal assistance to members who run small businesses in cases regarding copyright and contract law. 

AFAG's guidelines for legal assistance state that legal assistance is only offered to members who fulfill certain criteria. To receive one hour of legal guidance, the member must have paid at least one month of our membership fees. To receive further guidance, we require that members have paid at least three months of our membership fees. The time frame is measured from when the issue arose. 

For legal assistance, please contact jus@afag.no. Please send a brief explanation of the legal issue and relevant documentation. 

 

Last ned retningslinjer for individuell juridisk bistand
Relaterte artikler

Enighet i lønnsforhandlingene i Oslo kommune

Publisert: 25.05.2022

– Det økonomiske resultatet gir en lønnsvekst over frontfagets anslag, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Erik Graff.

Les mer

Enighet med KS i meklingen i kommunal sektor

Publisert: 24.05.2022

- Med denne avtalen sikrer Akademikerne et økonomisk resultat over frontfagets ramme, og vi fortsetter å jobbe for et bedre lønnssystem for lektorene, sier Tonje Leborg, forhandlingsleder for Akademikerne kommune.

Les mer

Lønnsstatistikken 2021 er tilgjengelig

Publisert: 28.04.2022

Innrapporterte lønnstall fra AFAGs medlemmer per 01.09.2021 er nå tilgjengelige på våre lukkede medlemssider. 

Les mer