Jus og karriere | Publisert: 04.06.2024

Juridisk bistand

AFAG sin juridiske bistand ytes i utgangspunktet til medlemmer i forbindelse med spørsmål angående arbeids- og ansettelsesvilkår. For medlemmer som driver egen virksomhet yter også AFAG en begrenset bistand ved opphavsrettslige- og kontraktsmessige forhold. 


Vi tilbyr juridisk bistand i inntil en time til medlemmer som har betalt kontingent i minst en måned.  For å få bistand utover dette må vedkommende ha betalt kontingent i minst tre måneder. For begge tilfeller regnes fristen fra tidspunktet tvisten oppstod.

Juridisk bistand ytes ikke dersom medlemmet skylder kontingent til AFAG.

Du vil få råd om hvordan man bør forholde seg ved korrespondanse og i møter med arbeidsgiver. Vi assisterer også i forhandlingsmøter ved oppsigelser. 

AFAG dekker som utgangspunkt 50 % av motpartens saksomkostninger ved tap i en arbeidsrettssak. Da en hovedforhandling i tingretten kan innebære høye saksomkostninger vil en slik «forsikring» ikke innebære et ubetydelig beløp. Det kan også søkes til forbundsstyret om dekning ut over 50 % av motpartens saksomkostninger i særlige tilfeller, særlig dersom saken er av prinsipiell karakter.

Forbundsstyret vurderer hvorvidt det skal tas ut søksmål i samarbeid med sekretariatet. 
 

Kontakt oss

Henvend deg til jus@afag.no for å motta bistand. For raskere behandling av din forespørsel, kan du gjerne legge ved relevante dokumenter og en kort beskrivelse av din juridiske problemstilling. 
 

Contact us

Legal assistance from AFAG is given to members in cases regarding work and employment conditions. AFAG does also grant some legal assistance to members who run small businesses in cases regarding copyright and contract law. 

AFAG's guidelines for legal assistance state that legal assistance is only offered to members who fulfill certain criteria. To receive one hour of legal guidance, the member must have paid at least one month of our membership fees. To receive further guidance, we require that members have paid at least three months of our membership fees. The time frame is measured from when the issue arose. 

For legal assistance, please contact jus@afag.no. Please send a brief explanation of the legal issue and relevant documentation. 

 

Last ned retningslinjer for individuell juridisk bistand
Relaterte artikler

Ledighetstallene for mai

Publisert: 04.06.2024

Arbeidsledigheten blant arkitekter har gått ned fra 579 ledige i april til totalt 555 ledige i mai. I det samme tidsrommet har ledigheten blant designere også gått ned.

Les mer

AFAG støtter Pride: Stolt i 50 år!

Publisert: 04.06.2024

Oslo Pride er Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. I år feirer markeringen 50 år!

Les mer

Hvordan fungerer din arbeidsplass?

Publisert: 14.05.2024

31. mai sender Arkitektenes fagforbund ut en undersøkelse for å utforske sammenhengen mellom produktivitet og kontorløsninger blant våre medlemmer.

Les mer