Student | Sist oppdatert: 10.09.2018, 13:32

Studentkontakter

AFAG har ti studentkontakter fordelt på alle universiteter og skoler som tilbyr høyere utdanning i arkitektur, planlegging, design og tilsvarende i Norge og ved KADK i København. Studentkontaktene bistår AFAG i det lokale studentarbeidet ved hvert studiested.

 

AFAGs studentkontakter høsten 2018: F.v. øverste rekke: Live Smelvær Høgelid, Camilla Figueroa, Tina Athari, Bjørnar Andersen, Ingrid Hove Viljoen. F.v. nederst rekke: Live Helgestad, Inga Elvira Fiske Guren, Kristine Brunstad, Tuva Andersen, Eli Kindervaag (organisasjonsrådgiver og studentsansvarlig i AFAGs sekretariat) 

AFAG har ti studentkontakter fordelt på alle universiteter og skoler som tilbyr høyere utdanning i arkitektur, planlegging, design og tilsvarende i Norge og ved KADK i København. Du er alltid velkommen til å henvende deg til studentkontaktene ved ditt studiested.

 

Studentkontakter studieår 2018/2019

Arkitektur- og designhøgskolen (AHO)
Bjørnar Andersen studerer arkitektur ved AHO og kan kontaktes på bjornar.andersen@stud.aho.no.

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Sigrid Strandvoll studerer arkitektur ved NTNU og kan kontaktes på sigridls97@gmail.com.
Tuva Andersen studerer arkitektur ved NTNU og kan kontaktes på tuva.ka@gmail.com.

Norges Miljø- og Bioteknologiske Universitet (NMBU)
Live Smelvær Høgelid studerer landskapsarkitektur ved NMBU i Ås og kan kontaktes på liveshogelid@gmail.com.
Kristine Brunstad studerer landskapsarkitektur ved NMBU i Ås og kan kontaktes på kristinebrunstad@gmail.com.

Bergen Arkitekthøgskole (BAS)
Tina Athari studerer arkitektur ved BAS og kan kontaktes på tina.athari@gmail.com

Universitetet i Bergen, Fakultet for Kunst, Musikk og Design (KMD)
Camilla Figueroa studerer møbel- og romdesign/interiørarkitektur ved KMD og kan kontaktes på camilla.figueroa@gmail.com.

Det Kongelige Danske Kunstakademi (KADK) i København
Inga Elvira Fikse Guren studerer arkitektur ved KADK i København og kan kontaktes på ingafg@hotmail.com.
Live Helgestad studerer arkitektur ved KADK i København og kan kontaktes på livehelgestad@hotmail.com.

 

Kontaktpersoner

 

Eli Kindervaag

Eli Kindervaag

Organisasjonsrådgiver
tlf: 994 90 889
e-post: eli@afag.no

Relaterte artikler

Arkitektstudentens tidsforbruk

Publisert: 02.11.2018

Panelsamtale om arkitektstudentens tidsbruk mandag 29. oktober på Kulturhuset i Oslo.

Les mer

Bjørvika: Middag og foredrag med Lund Hagem arkitekter

Publisert: 17.08.2018

Vi vil gjerne invitere alle nye studenter ved AHO og NMBU til en ettermiddag på SALT Oslo med middag og foredrag med AFAG og Lund Hagem arkitekter. 

Les mer

Hvordan skape en attraktiv og levende by?

Publisert: 26.09.2018

Torsdag 4. oktober inviterer vi til en åpen samtale i Bergen om hvordan vi kan skape mer attraktive og levende byer. 

Les mer