Student | Sist oppdatert: 04.01.2019, 11:58

Studentkontakter

AFAG har ti studentkontakter fordelt på alle universiteter og skoler som tilbyr høyere utdanning i arkitektur, planlegging, design og tilsvarende i Norge og ved KADK i København. Studentkontaktene bistår AFAG i det lokale studentarbeidet ved hvert studiested.

 

AFAGs studentkontakter høsten 2018: F.v. øverste rekke: Live Smelvær Høgelid, Camilla Figueroa, Tina Athari, Bjørnar Andersen, Ingrid Hove Viljoen. F.v. nederst rekke: Live Helgestad, Inga Elvira Fiske Guren, Kristine Brunstad, Tuva Andersen, Eli Kindervaag (organisasjonsrådgiver og studentsansvarlig i AFAGs sekretariat) 

AFAG har ti studentkontakter fordelt på alle universiteter og skoler som tilbyr høyere utdanning i arkitektur, planlegging, design og tilsvarende i Norge og ved KADK i København. Du er alltid velkommen til å henvende deg til studentkontaktene ved ditt studiested.

 

Studentkontakter studieår 2019

Arkitektur- og designhøgskolen (AHO)
Ingrid Hove Viljoen studerer arkitektur ved AHO og kan kontaktes på ingrid.hove.viljoen@stud.aho.no.  
Guro Håvik studerer arkitektur ved AHO og kan kontaktes på guro.havik@stud.aho.no. 

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Sigrid Strandvoll studerer arkitektur ved NTNU og kan kontaktes på sigridls97@gmail.com.
Tuva Andersen studerer arkitektur ved NTNU og kan kontaktes på tuva.ka@gmail.com.

Norges Miljø- og Bioteknologiske Universitet (NMBU)
Live Smelvær Høgelid studerer landskapsarkitektur ved NMBU i Ås og kan kontaktes på liveshogelid@gmail.com.
Kristine Brunstad studerer landskapsarkitektur ved NMBU i Ås og kan kontaktes på kristinebrunstad@gmail.com.

Bergen Arkitekthøgskole (BAS)
Tina Athari studerer arkitektur ved BAS og kan kontaktes på tina.athari@gmail.com

Universitetet i Bergen, Fakultet for Kunst, Musikk og Design (KMD)
Camilla Figueroa studerer møbel- og romdesign/interiørarkitektur ved KMD og kan kontaktes på camilla.figueroa@gmail.com.

Det Kongelige Danske Kunstakademi (KADK) i København
Inga Elvira Fikse Guren studerer arkitektur ved KADK i København og kan kontaktes på ingafg@hotmail.com.
Live Helgestad studerer arkitektur ved KADK i København og kan kontaktes på livehelgestad@hotmail.com.

 

Kontaktpersoner

 

Eli Kindervaag

Eli Kindervaag

Organisasjonsrådgiver
tlf: 994 90 889
e-post: eli@afag.no

Relaterte artikler

AFAGs juleboks 2018

Publisert: 17.01.2019

Les mer

Vårens jobbsøkerkurs

Publisert: 11.01.2019

AFAG inviterer til bransje- og jobbsøkerkurs i januar og februar 2019. 

Les mer

Workshop i risotrykking for BAS-studenter

Publisert: 11.01.2019

AFAG tilbyr i samarbeid med Pamflett en workshop i risotrykking tirsdag 22. og onsdag 23. januar fra kl 17 - 21 for våre studentmedlemmer på BAS

Les mer