Nyheter

År
Måned
Vis alle

Reiserapport: Et nytt marint kapittel?

Publisert: 04.10.2022

Diplomprosjektet til Lene Nilsen Årskaug går ut på å skape en synergi mellom en glemt marin ressurs og kystarkitektur i Nord-Norge.

Les mer

Reiserapport: Pragmatisk vern

Publisert: 26.09.2022

For sitt diplomprosjekt, tar Daniel Larsen og Kim Pløhn utgangspunkt i et dilemma som byggebransjen står overfor – ivaretakelsen av bygninger som faller utenfor vernekriteriene.

Les mer

Reiserapport: En reise til Røst

Publisert: 21.09.2022

I sin diplomoppgave, ser Amalie Storli på bærekraftig utvikling, lokale byggeskikker og historiske tradisjoner.

Les mer

Andreas Wahl tildeles Akademikerprisen 2022

Publisert: 16.09.2022

Andreas Wahl tildeles Akademikerprisen 2022 for sin vitenskapsformidling som engasjerer, opplyser og hjelper oss å skille mellom sant og usant. 

Les mer

Ny tariffavtale med Arkitektbedriftene i Norge

Publisert: 16.09.2022

Tariffavtalen mellom Arkitektenes fagforbund og Arkitektbedriftene i Norge har blitt fornyet, med noen mindre endringer.

Les mer

Reiserapport: Reisebrev fra Sverige

Publisert: 13.09.2022

For sin diplomoppgave, ønsket Sophie Sandaker å fordype seg i arkitekturens grunnleggende prinsipper ved å prosjektere et krematorium.

Les mer

Ledighetstallene for august

Publisert: 06.09.2022

Det totale antallet ledige arkitekter og landskapsarkitekter i august har økt til 119. Ledighetstallene blant designere har også økt, mens antallet ledige planleggere har sunket noe.

Les mer

Delta i AFAGPRISEN 2022

Publisert: 01.09.2022

Arkitektenes fagforbund inviterer alle studentmedlemmer til å delta i AFAGPRISEN 2022 med framtiden som tema.

Les mer

Ledighetstallene for juli

Publisert: 19.08.2022

Det totale antallet ledige arkitekter og landskapsarkitekter i juli har sunket til 100. Ledighetstallene blant designere har også sunket, mens antallet ledige planleggere har økt noe.

Les mer