Aktuelt | Sist oppdatert: 18.01.2023, 08:23

Flere ledige og økende antall permitteringer i arkitektbransjen

Arkitektbedriftene og AFAG roper varsko.

Fra venstre Steinar Skjerdingstad, adm. dir Arkitektbedriftene, Per Christian Opsahl, gen.sekr Arkitektenes fagforbund (AFAG), Pål Øyvind Toft Larsson, advokat i Arkitektbedriftene Foto: Arkitektbedriftene / Geir Lindhjem

Både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden merker man nå konsekvensene av lavere ordretilgang. Etter nyttår har antall permitteringer skutt fart.

– Antall henvendelser har eskalert, sier både Steinar Skjerdingstad, administrerende direktør i Arkitektbedriftene og Per Christian Opsahl, generalsekretær i Arkitektenes fagforbund (AFAG).

Arkitektbedriftenes prognoseundersøkelse andre halvår 2022 viste at ordrereservene har hatt en negativ utvikling gjennom fjoråret. Varsellampene begynte å lyse.

– Dessverre viser starten av 2023 at den negative utviklingen forsterker seg for arkitektbransjen, sier Skjerdingstad.

– Hos oss i Arkitektbedriftene ser vi et stort trykk etter nyttår, vedrørende nye henvendelser som gjelder permitteringer, sier advokat i Arkitektbedriftene Pål Øyvind Toft Larsson. Vi etablerte i høst en arena hvor kontorer kan melde både over- og underkapasitet. Hensikten er å fasilitere inn- og utleie mellom kontorene med sikte på å unngå permitteringer og arbeidsledighet. Dessverre får vi nå langt flere henvendelser om overkapasitet, supplerer han.

– Vi opplever stor pågang fra våre medlemmer som trenger bistand i forbindelse med oppsigelser og permitteringer. Det er helt klart at noe er i ferd med å skje, og det skjer raskt, sier Per Christian Opsahl, generalsekretær i AFAG. – I juni 2022 var vi omsider på nivå med antall ledige som vi hadde før pandemien, men dette endret seg dessverre raskt. Gjennom høsten og særlig nå på nyåret merker vi tydelig at virksomhetene har mindre å gjøre, fortsetter Opsahl.

40 % av omsetningen i arkitektbransjen skapes gjennom boligutvikling. Spesielt de mindre og mellomstore kontorene har hoveddelen av sin aktivitet knyttet til boligmarkedet. Renteoppgang og høye byggekostnader bremser nå nybyggingen. Byggeforbudet innenfor småhusplanen i Oslo kommune har forsterket nedturen.  Videre strammes det inn både i kommunale, fylkeskommunale og statlige prosjekter.

– Vi etterlyser nå en mer aktiv konjunkturpolitikk fra myndighetenes side. Videre bør vi fjerne inflasjonsdrivende avgifter, som det midlertidige tillegget i arbeidsgiveravgift, noe som kutter marginene ytterligere i en allerede presset situasjon for mange bedrifter, melder både AFAG og Arkitektbedriftene.