Aktuelt | Publisert: 14.12.2022

Vinnerne av AFAGPRISEN 2022

Torsdag 1. desember annonserte vi vinnerne av AFAGPRISEN 2022 under AFAGSEMINARET. Førsteplass og premien på 15 000 kr gikk til bidraget Flerartslig byutvikling av Selma Gulden.

Foto: Jan Khür. Fra venstre: Benjamin Hogseth, Selma Gulden.

I år var temaet for AFAGPRISEN framtiden, valgt av studentutvalget vårt. Vi ba deltakerne om å ta utgangspunkt i sine egne tanker om hvordan arkitektur, planlegging og design bidrar i utviklingen av morgendagen. Vi stilte også spørsmål om hvordan disse fagene og deltakerne selv ser på framtiden.

Juryen møttes 17. november for å vurdere bidragene. Løsningene som bidragene kom med, var varierte. Noen hadde konkrete og fysiske løsninger, mens andre ledet oss til nye perspektiv og i nye retninger. Bidragene førte til diskusjoner om temaene de tok opp, blant annet menneskers forhold til naturen, samfunnsutfordringer, gjenbruk og kunstig intelligens.

Alle bidragene ble utstilt på AFAGSEMINARET. Vi takker alle som har sendt inn bidrag til årets konkurranse!

Vi håper at alle som jobber med utviklingen av rom og sted tar seg tid til å reflektere over bidragene og hvordan de foreslår at arkitektur-, planlegging- og designfagene kan utvikle framtiden.

Årets vinnere er som følger:

Vinneren av AFAGPRISEN 2022 er Flerartslig byutvikling av Selma Gulden, som mottar førstepremien på 15 000 kr! Selma er arkitektstudent ved Arkitektskolen Aarhus.

Vinnerbidraget svarer godt på oppgaven: Hva bringer framtiden for arkitekter, planleggere og designere og hvordan er disse yrkene med på å utvikle framtiden? Bidraget er tverrfaglig og benytter seg av en lokal case, men samtidig er tematikken global som gjør at bidraget blir relevant for mange. Teksten har et tydelig fokus, er kritisk gjennomtenkt og trekker inn gode referanser. Dette overbeviser oss om at bidraget er laget av en som bryr seg om, og kan mye om, tematikken som drøftes.

Se hele bidraget her.


Andrepremien går til For mennesker av Maskiner av Benjamin Hogseth, som mottar 10 000 kr! Benjamin er arkitektstudent ved NTNU.

Bidraget tar opp et aktuelt tema som flere andre bidrag også tok opp, men det skiller seg ut ved å diskutere og problematisere kunstig intelligens på en ny og annerledes måte. Gjennom kritisk tenkning svarer bidraget på alle spørsmålene som konkurranseteksten stiller, samtidig som det stiller relevante spørsmål om kunstig intelligens og hvordan det kan påvirke arkitekturen i framtiden. Teksten er sterk, kondensert og presis.

Se hele bidraget her.


Tredjepremien på 5 000 kr går til Kritiske Soner av Jon Haga Grov! Jon studerer arkitektur ved Arkitektskolen Aarhus.

Bidraget er det eneste som benyttet en fysisk modell, og gjør det til gjengjeld på en svært god måte. Bidraget viser en god materialforståelse og utforsker i modell på en overbevisende måte. Gjennom en spekulativ tilnærming diskuter bidraget havstigning og landskapsendringer. Modellene har mange tolkningsmuligheter og vekker nysgjerrigheten

Se hele bidraget her.


Vi gratulerer alle vinnerne!

Årets jury bestod av Agnes Kielland, planlegger hos Grape Architects, Martin Tosterud, arkitekt hos Lala Tøyen, Miryam Pippich, tjenestedesigner hos Gyldendal og juryleder Ane Liavaag Ellefsen, landskapsarkitekt hos SLA.

Les hele juryens begrunnelse her.