Aktuelt | Sist oppdatert: 10.02.2023, 11:42

Ledighetstallene for desember

Det totale antallet ledige arkitekter og landskapsarkitekter i desember har økt til 168. Ledighetstallene har også økt blant designere og planleggere.

Økt arbeidsledighet blant arkitekter, designere og planleggere

Det totale antallet ledige arkitekter har økt fra 146 i november til 168 i desember.

Fra november til desember har antallet helt ledige arkitekter økt til 99, mens delvis ledige har økt til 69. I samme tidsrom har antallet helt ledige landskapsarkitekter økt til ni. Antallet delvis ledige fremdeles ligger på fire.

I september 2021 begynte vi å registrere ledighetstall for planleggere og designere. Det totale antallet ledige arealplanleggere har økt til syv helt ledige og antallet delvis ledige arealplanleggere har holdt seg under fire. Fra november til desember steg det totale antallet ledige grafiske og multimediadesignere til 141. For produkt- og klesdesignere har tallet økt til 35. 

Tallene for desember 2022 viser en økning i ledighetstallene blant arkiteker og landskapsarkitekter sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i 2021. I desember 2021 var det totalt 154 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 168 i desember 2022.

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.