Nyheter

År
Måned
Vis alle

Vi må bygge bedre – for vår egen og naturens helse

Publisert: 20.10.2022

Arkitektorganisasjonenen applauderer regjeringens varslede fokus på arkitekturpolitikk, og etterspør konkrete grep raskt. Vi har ingen tid å miste i møtet med klimakrisen, tap av naturmangfold og folkehelseutfordringer.

Les mer

Reiserapport: Reiserapport fra Røst

Publisert: 14.10.2022

Silje Dæhli og Maris Mänd brukte sitt diplomprosjekt til å framheve verdien av hus som står til forfall i landets byer og bygder.

Les mer

Ledighetstallene for september

Publisert: 13.10.2022

Det totale antallet ledige arkitekter og landskapsarkitekter i september har økt til 132. Ledighetstallene blant designere og planleggere har sunket noe.

Les mer

Reiserapport: Et nytt marint kapittel?

Publisert: 04.10.2022

Diplomprosjektet til Lene Nilsen Årskaug går ut på å skape en synergi mellom en glemt marin ressurs og kystarkitektur i Nord-Norge.

Les mer

Reiserapport: Pragmatisk vern

Publisert: 26.09.2022

For sitt diplomprosjekt, tar Daniel Larsen og Kim Pløhn utgangspunkt i et dilemma som byggebransjen står overfor – ivaretakelsen av bygninger som faller utenfor vernekriteriene.

Les mer

Reiserapport: En reise til Røst

Publisert: 21.09.2022

I sin diplomoppgave, ser Amalie Storli på bærekraftig utvikling, lokale byggeskikker og historiske tradisjoner.

Les mer

Andreas Wahl tildeles Akademikerprisen 2022

Publisert: 16.09.2022

Andreas Wahl tildeles Akademikerprisen 2022 for sin vitenskapsformidling som engasjerer, opplyser og hjelper oss å skille mellom sant og usant. 

Les mer

Ny tariffavtale med Arkitektbedriftene i Norge

Publisert: 16.09.2022

Tariffavtalen mellom Arkitektenes fagforbund og Arkitektbedriftene i Norge har blitt fornyet, med noen mindre endringer.

Les mer

Reiserapport: Reisebrev fra Sverige

Publisert: 13.09.2022

For sin diplomoppgave, ønsket Sophie Sandaker å fordype seg i arkitekturens grunnleggende prinsipper ved å prosjektere et krematorium.

Les mer