Aktuelt | Publisert: 27.04.2023

Lønnsstatistikken 2022 er publisert

Innrapportere lønnstall fra medlemmer i Arkitektenes fagforbund per 01.09.2022 er nå tilgjengelige på våre lukkede medlemssider.

Lønnsstatistikken er et viktig hjelpemiddel for medlemmene våre, uavhengig av hvilken sektor de tilhører. Den er et nyttig verktøy for å vurdere hvordan egen lønn ligger i forhold til andre i bransjen. Dersom du er nyutdannet eller ønsker å bytte arbeidsplass, gir lønnsstatistikken deg et godt anslag på hva du kan forvente i lønn. Slik kunnskap er gunstig å ha med i lønnsforhandlinger. Statistikken vil vise lønnsforskjeller mellom privat og offentlig sektor, ulike geografiske områder i Norge og eventuelt mellom kvinner og menn.

Antall respondenter påvirker hvor pålitelig statistikken er. Tallene blir mer pålitelige når flere svarer. Som i vår medlemsmasse, er majoriteten av respondentene arkitekter fra privat sektor. Vi oppfordrer flere medlemmer fra offentlig sektor til å fylle ut lønnsundersøkelsen for å forsterke påliteligheten til framtidig lønnsstatistikk. Av samme grunn er det viktig at medlemmer fra privat sektor fortsetter å besvare lønnsundersøkelsen.

Lønnsstatistikken er ikke en fasit, men en veileder. Derfor er det viktig at du bruker den riktig. Under lønnsforhandlinger bør lønnsstatistikken kun være et hjelpeverktøy. Det er din situasjon som arbeidstaker som må stå i fokus. Du har flere andre kort på hånden enn tallene som framkommer i lønnsstatistikken og det er flere faktorer som påvirker din endelige lønn.

De fem vinnerne av hver sin reMarkable 2 blir kontaktet i løpet av neste uke.

Du må være medlem i AFAG for å få tilgang til vår lønnsstatistikk.

Du finner lønnsstatistikken på våre lukkede medlemssider.