Aktuelt | Sist oppdatert: 23.06.2021, 11:54

Over en tredjedel av arkitekt- og designstudentene sliter med psykisk helse

Tallene fra studiemiljøundersøkelsen Afag gjennomførte i mars, viser at over en tredjedel av norske arkitekt- og designstudenter sliter med psykisk helse.

Som et resultat av det digitale studentopprøret i begynnelsen av året, gjennomførte vi en undersøkelse blant studentmedlemmene våre for å kartlegge situasjonen. Studentene ble stilt spørsmål om mental helse, arbeidsmengde, kontakt og oppfølging rundt problemstillinger og effekten av pandemien. Svarene har gitt oss et bedre bilde av situasjonen.

Blant respondentene, svarte over en tredjedel at studiene går utover egen psykisk helse og velferd. Over halvparten svarte at studiene har en negativ effekt på søvnen. Effekten øker utover i studiene. Disse tallene er for høye og dessverre reflekterer de den økende andelen av norske studenter som sliter med mental helse, som blant annet Studiebarometeret og SHoT-undersøkelsen (Studenters helse og trivsel) også viser.

Undersøkelsens resultater reflekterer også tall fra SHoT sin tilleggsundersøkelse om pandemien. 38 % av respondentene våre svarte at de sliter mer med mental helse etter 12. mars 2020. Over halvparten føler seg mer ensomme. Som studenter selv har sagt i mediene, er det flere som sitter alene i en hybel med minimal kontakt med venner, familie og medstudenter. Resultatene er derfor ikke overraskende, men de beskriver en trist studiehverdag som har vart i over ett år.

Samtidig viser undersøkelsen at 40 % opplever at det er vanskeligere å få hjelp og at studenter mottar mindre oppfølging og kontakt fra forelesere. Flere står da alene i en vanskelig situasjon som igjen kan føre til at de føler seg mer ensomme og isolerte.

Studenter slet med å kontakte ansatte ved studiestedene og hjelpeapparatene før pandemien inntraff. 41 % vet ikke hvem de skal kontakte om ulike problemstillinger eller hvilke hjelpeapparater som er tilgjengelige. At så mange da opplever at det er vanskeligere å få hjelp under pandemien, viser at det er mange som står alene med problemene sine.

Studentenes situasjon og utfordringer vil ikke automatisk bli løst når landet gjenåpnes. Flere vil nok oppleve en forbedring av egen studiehverdag når de kan møte forelesere, medstudenter, familie og venner. Samtidig er det mange som vil sitte igjen med påkjenningene som pandemien bragte. Vi må jobbe målrettet og i dialog med studenter og studiesteder for å forbedre effektene av Covid-19, og for å motvirke andelen studenter som sliter psykisk, uavhengig av pandemien.

I Afag vil vi følge studentenes situasjon nøye framover, og vi vil styrke tilbudet vi har til studenter for å lette på studietilværelsen i påvente av at mer langsiktige løsninger blir igangsatt.

For å lese hele rapporten, trykk her.