Aktuelt | Sist oppdatert: 02.03.2020, 12:52

Reiserapport: Digitalisering i kommunal sektor

AHO-student Elias Olderbakk har vært på studietur til en rekke ulike kommuner i Norge i forbindelse med sitt diplomprosjekt, digitalisering i kommunal sektor. 

Bakgrunn for prosjektet


Norge er i starten av en digital omstilling. Ny digital teknologi skal hjelpe offentlig sektor i møte med morgendagens utfordringer. Trangere økonomisk handlingsrom og økte forventninger fra innbyggere krever at offentlig sektor jobber på nye måter.

Prosjektet tar utgangspunkt i Én digital offentlig sektor, digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 2019–2025. Den trekker frem viktigheten av innovasjon, sammenhengende tjenester, gode fellesløsinger og en brukersentrert tilnærming.

Problemstillingen for prosjektet er «Hvordan utvikle en designstrategi for digitale kommunale tjenester som setter innbyggeren i sentrum?»
 

Last ned hele reiserapporten her.