Aktuelt | Sist oppdatert: 16.09.2022, 06:10

Ny tariffavtale med Arkitektbedriftene i Norge

Tariffavtalen mellom Arkitektenes fagforbund og Arkitektbedriftene i Norge har blitt fornyet, med noen mindre endringer.

Fredag 26. august 2022 ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arkitektenes Fagforbund (AFAG) og Arkitektbedriftene i Norge (AiN) om ny tariffavtale. Møtet ble holdt i Essendropsgate 3, Oslo. I forkant utvekslet partene krav, hvilket dannet grunnlaget for forhandlingsmøtet.

Partenes krav ble diskutert i forhandlingsmøtet. Punktene som partene ble enige om, førte til noen endringer i tariffavtalens innhold. Blant annet er det nå uttrykkelig skrevet inn at arbeidsgiver kan vektlegge tillitsvalgtes funksjon og stilling ved nedbemanning og permittering. Ved slike inngripende endringsprosesser er det særlig viktig at partene har en tett dialog, samt at tillitsvalgte har oversikt over situasjonen på arbeidsplassen og får mulighet til å ivareta de permitterte medlemmene.

Videre er det nå åpnet opp for at tillitsvalgte og arbeidsgiver kan bli enige om en ordning for etterutdanning på tilsvarende nivå som ordningen med minimum 30 timer. Dermed vil de lokale partene kunne tilpasse etterutdanning til eget behov, men på tilsvarende godt nivå. En annen ordning enn 30 timer kan kun etableres ved felles enighet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte i virksomheten.

Ut over dette er endringer gjort for å tilpasse avtalen til lovverket og justering av noen formuleringer.

Under forhandlingene, så AFAG og AiN behovet for å nedsette en arbeidsgruppe for å utrede enkelte bestemmelser. Arbeidsgruppen vil se på punktene fram til forhandlingen av en ny avtale i 2024.

Den nye tariffavtalen gjelder fra 1. juli 2022 til 30. juni 2024.

Du kan laste ned tariffavtalen her.

Du kan lese protokollen for årets oppgjør her.