Aktuelt | Sist oppdatert: 21.04.2021, 14:25

Ledighetstallene for oktober

AFAG registrerer en nedgang i arbeidsledigheten i oktober sammenlignet med tall fra september.

Nedgang i arbeidsledighet

AFAG observerer at antallet helt ledige arkitekter og interiørarkitekter i oktober har blitt redusert fra 127 i september til 117 i oktober. Antall delvis ledige har økt med 1 person, fra 34 i september til 35 i oktober. AFAG obsererver et stabilt og godt marked for landskapsarkitekter, og det er kun 5 ledige landskaparkitekter på markedet i oktober ifølge tallene fra NAV.

Tallene for oktober 2018 markerer en svak økning i ledighetstallene sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I oktober 2018 er det totalt 117 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 108 i oktober 2017. 

Se hele tabellen her.  

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.