Aktuelt | Sist oppdatert: 21.04.2021, 14:23

Ledighetstallene for april

AFAG registrerer stabile ledighetstall mellom mars og april. Det totale antallet ledige arkitekter var 129 i april 2019. 

Stabile ledighetstall 

AFAG observerer at antallet helt ledige arkitekter har holdt seg relativt stabilt på 85 siden  mars der tallet var på 76. I april er det fortsatt 36 delvis ledige arkitekter. AFAG obsererver et stabilt og godt marked for landskapsarkitekter, og det er kun 8 ledige landskaparkitekter på markedet i april ifølge tallene fra NAV.

Tallene for april 2019 markerer en økning i ledighetstallene sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I april 2019 var det totalt 129 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 114 i april 2018. 

Se hele tabellen her.  

Vi gjør oppmerksom på om AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.