Aktuelt | Sist oppdatert: 24.06.2021, 10:51

Arbeidsmønstre blant medlemmene våre

Den første av tre undersøkelser om arbeidsmønstre ble sendt ut i mai. Sammen med Company Pulse har vi gått gjennom resultatene og utarbeidet en rapport som er tilgjengelig for medlemmene våre.

Med 709 respondenter fikk vi svar fra privat, kommunal og statlig sektor. Selvstendig næringsdrivende deltok også i undersøkelsen. De fleste svarene kommer fra arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere.

Resultatene viser at respondentene jobber i snitt åtte timer på virkedager, og åtte timer og 30 minutter inkludert kveld og helg. 56 % svarte at de var à jour med arbeidsoppgaver. Disse opplevde færre tidstyver, og jobbet 30 minutter mindre i snitt enn de som svarte at de var på etterskudd. De på etterskudd rapporterte om flere tidstyver.

De største tidstyvene er avbrytelser og brukeropplevde dataproblemer. Avbrytelsene var kollegaer, telefoner og e-poster. Respondenter på delt kontor og i åpne kontorlandskap opplever flest tidstyver. For dem er også støy en forstyrrelse.

Selv om respondenter i delte kontorer rapporterte flest tidstyver, hadde de og respondenter på hjemmekontor bedre resultater enn dem på cellekontor. Arbeidsmiljø scoret høyt, respondentene jobbet noe mindre enn de på cellekontor og over halvparten var à jour med arbeidsoppgaver. Kun 35 % som jobbet på cellekontor svarte at de er à jour. 40 % blir forstyrret av avbrytelser, oftest av telefoner og e-poster.

Over halvparten har hjemmekontor som sin primære arbeidsplass. Litt under halvparten har skjermet arbeidsplass hjemme, og de opplever færre tidstyver. For medlemmene våre er den største fordelen med hjemmekontor spart reise, og den største ulempen er avstand fra kollegaer og andre. Ansatte i privat sektor rapporterer også at det på hjemmekontor er mer krevende å skille mellom arbeid og privatliv.

I fritekstsvarene, ble det kommentert at det å skilles fra kollegaer og prosjektgruppen over lenger tid er en ulempe som prosjekterende og medlem av større team. Avstanden kan påvirke samarbeid, og begrenser arbeidsmetoder for skissering, workshops og modellering. Dette kan redusere arbeidsgleden. Behovet for lavterskel kommunikasjon for effektivt arbeid og fagutvikling ble også uttrykt.

Resultatene fra denne undersøkelsen blir interessante å sammenligne med neste undersøkelse, som vil bli gjennomført til høsten. Vi vil da kunne se effekter av overgangen fra pandemien til gjenåpningen av landet og hvordan dette påvirker arbeidsmønstrene til medlemmene.

Du kan lese hele rapporten her.