Aktuelt | Sist oppdatert: 05.10.2018, 10:06

AFAG kritiske til foreslåtte endringer i byggesaksforskriften 

Arkitektenes fagforbund (AFAG) leverer i dag sitt høringssvar til foreslåtte endringer i byggesaksforskriften knyttet til den sentrale godkjenningsordningen.

 

Sterkt kritiske

- AFAG stiller seg sterkt kritiske til forslagene om å redusere kravene til utdanningsnivå, herunder mot å gi personer med bachelor sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 for prosjektering og kontroll. Vi er bekymret for at en reduksjon i kravene til omfattende teoretisk kompetanse kan føre til en reel fare for at dette vil svekke kvaliteten på våre bygde omgivelser, sier generalsekretær i AFAG Per Christian Opsahl.
 

Utdanning med arkitektfaglig tilleggspraksis

De foreslåtte endringene omfatter at det skal finnes grunnlag for at personer med en bachelor med tillegg av arkitektfaglig praksis kan søke om å få sentral godkjenning i tiltaksklasse 2.

- Vi ser ikke at det finnes grunnlag for at bachelor med tillegg av arkitektfaglig praksis kan erstatte en femårig masterutdannelse på høyskole eller universitet, og vi kan ikke se annet enn at gjennomføringen av en slik endring vil kunne få drastiske konsekvenser for våre bygde omgivelser i fremtiden. Dette vil i tillegg negativt påvirke rekruttering til arkitektutdanningene og svekke betydningen av akademisk kompetanse på et viktig samfunnsområde, sier generalsekretær Opsahl.
 

Risikerer betydelige utfordringer

- Tiltaksklasse 2 omfatter kompliserte og viktige bygg som blant annet skoler og boligblokker og utgjør samlet en betydelig del av bygningsmassen. Med reduserte krav til relevant utdanning risikerer vi at fremtidige bygg vil representere betydelige utfordringer for helse, miljø og sikkerhet. I tillegg risikerer vi at bortfall av nødvendig kunnskap om materialbruk, bærekraft, miljøpåvirkninger, livslengde, lys, farger, lyd og formspråk vil svekke nødvendige og ønskede kvaliteter på våre bygde omgivelser. 


Les hele høringssvaret her.