Aktuelt | Sist oppdatert: 03.11.2022, 15:51

Afags Per Christian Opsahl er leder i Akademikerne næringsdrivende

Arkitektenes fagforbund sin generalsekretær Per Christian Opsahl er nyvalgt leder for samarbeidsutvalget Akademikerne næringsdrivende.

– Jeg ser frem til å jobbe for bedre rammebetingelser for de næringsdrivende akademikerne sammen med dyktige kolleger i utvalget og sekretariatet i Akademikerne, sier Per Christian Opsahl.

Opsahl er generalsekretær i Arkitektenes fagforbund og etterfølger Michael Rummelhoff fra Juristforbundet som leder for de næringsdrivende medlemmene i Akademikernes foreninger. Rummelhoff gikk av som leder før sommeren på grunn av jobbytte. Mette Rød Fredriksen har vært fungerende leder siden.

– Å være selvstendig næringsdrivende byr på mange utfordringer, ikke minst i forhold til rettigheter som er veletablerte for ansatte. De næringsdrivende må ofte påta seg økonomisk risiko uten å ha det sikkerhetsnettet som ansatte har. Vi vil blant annet jobbe for bedre pensjonsordninger og forsikringsdekninger for denne viktige gruppen, sier Opsahl.

Terje Fredriksen fra Tannlegeforeningen er valgt til nestleder i utvalget.

 

Om Per Christian Opsahl

Opsahl har vært generalsekretær i Arkitektenes fagforbund siden 2016 og har blant annet sittet flere år i Akademikerne kommune og i Akademikerne næringsdrivende. Før han begynte i Afag var Opsahl blant annet administrerende direktør i Den Norske Forleggerforening og han har også arbeidet flere år som privatpraktiserende advokat. Opsahl er utdannet cand. jur fra Universitetet i Oslo.

 

Om Terje Fredriksen

Terje Fredriksen har egen privat tannlegepraksis i Porsgrunn, har etablert og driver praksisfelleskapet Søsterhjemmet Medisinske Senter sammen med andre og driver Grenland Tannlegevakt AS som leverer tannlegevakttjenester på anbud fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune. Fredriksen har vært leder av Telemark tannlegeforening i flere år før han ble medlem av Hovedstyret i Den norske tannlegeforening i 2017 og er også valgt som leder av Sentralt næringsutvalg i NTF. Han ble medlem i Akademikerne næringsdrivende i 2022. Fredriksen er utdannet cand.odont. fra Universitetet i Oslo i 1997.