Aktuelt | Sist oppdatert: 26.10.2020, 15:28

Webinar om bærekraft: Futurebuilt

Arkitektenes fagforbund inviterer alle studentmedlemmer til webinar om bærekraft med Futurebuilt torsdag 12. november kl. 17:00 - 18:00. 

FutureBuilt er Oslo-regionenes utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. Visjonen er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet.
 
Hva er FutureBuilt?
FutureBuilts mål er å få frem 50 forbildeprosjekter – både områder og enkeltbygg – som skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk. Forbildeprosjektene skal ha høy arkitektonisk kvalitet, bidra til et godt bymiljø og ligge nær kollektivknutepunkter. FutureBuilt skal stimulere til nyskaping og endret praksis og være en læringsarena for utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, kommuner og brukere. FutureBuilt består nå av 54 prosjekter fordelt på:

  • Barnehager og skoler
  • Kontorbygg
  • Kulturbygg
  • Boligprosjekter
  • Idrettsanlegg
  • Transport- og sykkelanlegg
  • Byområder


Les mer om Futurebuilt og se forbildeprosjekter her.

Seminaret holdes av Erlend Seilskjær, arkitekt og fagrådgiver i Futurebuilt. Fokuset for seminaret vil være sirkulære bygg og ombruk av bygningsdeler. 

For å delta på seminaret sender du en påmelding til eli@afag.no. Du kan melde deg på helt frem til en time før foredraget starter. Påmeldte deltakere vil motta en lenke til foredraget i Zoom.

Velkommen!