Aktuelt | Sist oppdatert: 12.12.2023, 11:53

Vinnerne av AFAGPRISEN 2023

Torsdag 16. november annonserte vi vinnerne av AFAGPRISEN 2023 under AFAGSEMINARET. Førsteplass og premien på 15 000 kr gikk til bidraget WE NEED CHANGE! av Emma Heng Walaunet.

Foto: Jan Khür.  Fra venstre: Emma Heng Walaune og  Sophie Holtum Nielsen.

Tema for AFAGSPRISEN i år var endring, valgt av studentutvalget vårt. Studenter ble oppfordret til å delta ved å tolke begrepet og sende inn et bidrag med utgangspunkt i egne tanker og refleksjoner rundt endring og hvordan fagene arkitektur, planlegging og design blir påvirket av eller selv kan påvirke endringer i samfunnet. 

Juryen møttes 8. november for å vurdere bidragene. Tolkningene av samme begrep i de forskjellige bidragene var varierte i både tema, form og uttrykk. Endring ble blant annet knyttet til miljø og klima, teknologiske framskritt og tilbakeblikk, bærekraft og pågående konflikter i verden som førte til spennende og god diskusjon i juryen.

Alle bidragene ble utstilt på AFAGSEMINARET på DOGA 16. november. Vi takker alle som har sendt in bidrag til årets konkurranse!

Årets vinnere er som følger:

Vinneren av AFAGPRISEN 2023 er WE NEED CHANGE! av Emma Heng Walaunet, som mottar førstepremier på 15 000 kr! Emma er arkitektstudent ved NTNU.

Juryens begrunnelse: Bidraget diskuterer rollen arkitektur har og har hatt som bidragsyter til konflikt i verden. Dette knyttes opp med den pågående konflikten som foregår i Israel-Palestina. Tekst og illustrasjon eksemplifiserer et viktig tema som er aktuelt og konkret, mens budskapet er universelt. Arkitektur blir manifestert som et verktøy for politisk og kulturell brobygging. Og oppfordringen hennes er tydelig: å skape inkluderende arkitektur.

Bidraget består av en godt formulert tekst og er visuelt sterkt komponert. Studenten tar opp den sosiale og politiske rollen til en arkitekt som et svar til en verden i endringer.


Andrepremien gikk til Båt for bane av Athene Reigstad, som mottar 10 000 kr!
Athene studerer landskapsarkitektur ved NTNU.

Juryens begrunnelse: I bidraget er et dystopisk framtidsperspektiv formidlet gjennom en satirisk, lyrisk og skarpt formulert tekst over en enkel men effektfull illustrasjon.

Studenten viser god bruk av virkemidler når hen skaper en bevisst kontrast mellom den dystre, grå illustrasjonen fra det oversvømte, gjenkjennelige byrommet som er Stortinget stasjon, og den muntre, gule og løsningsorienterte teksten.

Bidraget er en tolkning av begrepet endring som relatert til klima. Det framstår som en kritikk mot samfunnets holdninger og tilnærminger til klimatiltak. Bidraget har en leken tilnærming og møter tiden godt.


Tredje plass og 5 000 kr gikk til Et nødvenigt telt av Sophie Holtum Nielsen!
Sophie studerer arkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Juryens begrunnelse: Bidraget tolker temaet endring gjennom et realiserbart arkitektonisk prosjekt. Prosjektet er forklart gjennom plantegninger, en illustrasjon og aksonometrier som kommuniserer godt. Forslaget er framtidsrettet og har tatt hensyn til prinsipper rundt fleksibelt bruk, ombruk og fornuftig ressursbruk. 

Videre reflekterer teksten rundt arkitektens nye rolle i et endret verdensbilde. Ved å foreslå noe så primitivt og ur-aktig som et telt er, lykkes bidraget i å skape et interessant tilbakeblikk for å foreslå tiltak til en uoversiktlig og utfordrende framtid.


Vi gratulerer alle vinnerne!

Årets jury bestod av planlegger Hugo Martinez i Lillestrøm kommune, interiørarkitekt Murad Khan fra iArk, landskapsarkitekt Hanna Husum fra SLA Norge, Miryam Pippich, tjenestedesigner fra Gyldendal Norsk Forlag og arkitekt og juryleder Qing Tollefsen fra Oslo kommune, Oslobygg KF.