Aktuelt | Publisert: 09.12.2021

Vinnerne av AFAGPRISEN 2021

Onsdag 8. desember annonserte vi vinnerne av AFAGPRISEN 2021 på årets prisutdeling. Førsteplass og premien på 15 000 kr gikk til bidraget Spor i sandet av Sophie Holtum!

Fra venstre: Sophie Holtum, Ask Valde, Stefano De Santi og Julie Hjelt Wold. Foto: AFAG.

Temaet for den første AFAGPRISEN var ensomhet. Etter over halvannet år med pandemi, valgte AFAGs studentutvalg «fellesskap» som årets tema. Konkurransen fulgte gjenåpningen av Norge og hvordan vi begynte å finne tilbake til hverandre.

Vi ønsket å framheve hvor viktige fellesskap er og hvordan det påvirker mennesker, miljø og samfunn. Bidragene presenterer ulike fellesskap. Noen fokuserer på lokalsamfunnet, nærmiljøet og individet i fellesskapet, mens andre fokuserer på hele byer. Sammen viser bidragene en del av hvordan våre fagkunnskaper kan bygge og styrke fellesskap.

Vurderingen av bidragene førte til refleksjoner og diskusjoner. Juryen diskuterte hvordan flere av bidragene kan bli utviklet videre eller tilpasset andre områder. Men framfor alt, førte bidragene til inspirasjon. Vi takker derfor for alle som har sendt inn bidrag og bidratt til inspirasjon. Dere er varmt velkomne til å delta igjen neste år!

Vinnerbidragene har trekk som skiller dem ut fra mengden. Vi håper at alle som jobber med utviklingen av rom og sted tar seg tid til å reflektere over bidragene og hvordan de foreslår at arkitektur-, planlegging- og designfagene kan styrke fellesskap.

Årets vinnere er som følger:

Vinneren av AFAGPRISEN 2021 er Spor i sandet av Sophie Holtum, som mottar førstepremien på 15 000 kr! Sophie er arkitektstudent ved Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo.

Vinneren belyser en funksjon som er mangelvare i byen og på den måten skaper et samlepunkt for en underrepresentert gruppe i Oslo sentrum. Bidraget er et sted, møbel og en aktivitet som skaper rom. Samlepunktet har potensialet til å nå ut til flere generasjoner, der aldersgruppene kommer i aktiv kontakt med hverandre. Der foreldre kanskje satt på avstand og observerte barna sine før, bringes de nå tett på barnas lek. Prosjektet er både en attraksjon som familier drar til, og et sted som de blir tiltrukket av ved passering.

Ideen utfordrer normer rundt lekeplasser og sandkasser ved å foreslå en ny form. Formen kan også utvikles videre for å skape mer aktivitet og nysgjerrighet, samt for å tilpasses ulike områder.

Bidraget skiller seg ut med at det lett kan realiseres og utvikles videre. Konstruksjonen kan implementeres hvor som helst og når som helst. 


Andrepremien på 10 000 kr ble tildelt Alene sammen: det usynlige fellesskapet av Julie Hjelt Wold! Julie studerer landskapsarkitektur ved Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo.

Flere av bidragene fokuser på å skape fellesskap i byrom, mens dette bidraget tar oss ut i naturen. Under pandemien har flere saker i mediene framhevet hvor viktig tilgangen til grønne rom er. Bidraget illustrerer hvordan grønne rom kan bringe mennesker sammen. Ideen viser hvordan natur og mennesker er naturlig koblet sammen. Dermed reflekterer bidraget over hva som binder et fellesskap sammen: det er ikke bare fysiske aspekter som kobler mennesker og natur sammen.Bidraget inviterer til et mer introvert fellesskap, som tittelen viser til, med søkelys på individet i fellesskapet. Samlepunktet er et oppholdssted, der man kan sitte rolig og observere blant andre som gjør det samme. Samtidig er det et aktivitetssted, blant annet for barn som kan komme sammen i lek. Ideen samler dermed generasjoner.


Tredjepremien på 5 000 kr ble tildelt Darres gate 26 og Hedmarka av Stefano De Santi og Ask Valde! Begge studerer arkitektur ved Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo.

Bidraget illustrerer hvordan åpne rom og grønne arealer kan bli brukt til å skape et fellesskap og samlepunkt. Bidraget har et bærekraftig perspektiv ved å ta i bruk eksisterende materialer. I stedet for å skape noe nytt, blir disse utnyttet. Møteplasser skapes gjennom å transformere eksisterende strukturer. Bidragets sterkeste idé benytter gjenbruk til å forsterke byrommenene og samle lokalsamfunnet. Samlepunktet tilbyr ly for vær, vind og kulde. Transformasjonen fører også til at et livløst objekt – en gammel fabrikkpipe – blir aktivisert og gitt en ny funksjon. I Oslo finner man flere livløse piper spredt rundt og bidraget viser hvordan de kan bli bragt til live igjen. I tillegg hadde bidraget et sterkt grafisk uttrykk som skiller det ut fra andre prosjekter.


Vi gratulerer alle vinnerne!

Årets jury bestod av Mahtab Aslam fra R25 Arkitekter, Mattis Moe fra A-lab, Saji Ahi fra SLA og Tone Rødseth Haugen fra Dyrvik Arkitekter.