Aktuelt | Publisert: 16.10.2020

Vinnerne av AFAGPRISEN 2020

Torsdag 15. oktober ble vinnerne av årets AFAGPRIS tildelt sine premier i Arkitektenes hus i Oslo. Førstepremien på 15 000 kr gikk til bidraget Glassveggen

Fra venstre: Lise Haarseth, Tilde Thorleifsson, Bettina Barlinn, Katie Åtland (med digitalt) og Elisabeth Dybdahl. Foto: AFAG 

Temaet for årets AFAGPRIS var «Ensomhet» og studenter fra arkitektur, landskapsarkitektur og interiørarkitektur ble tidligere i år invitert til å delta i konkurransen om å vinne 15 000 kr. For å delta i konkurransen skulle studentene sende inn et bidrag i valgfri teknikk og legge sin egen tolkning av ensomhet til grunn for bidraget.

Vinnerne

Bidraget som gikk av med førstepremien på 15 000 kr var «Glassveggen» av Lise Haarseth, Tilde Thorleifsson og Bettina Barlinn, alle studenter ved Arkitektskolen i København. Juryen hadde følgende å si om bidraget:

- Afagprisen 2020 ble utlyst med valgfri teknikk, og få begrensninger. Likevel ser vi at mange har valgt å besvare i form av illustrasjoner, enten analogt eller fysisk. Noen få hadde jobbet tredimensjonalt, med relieff, skulptur eller installasjoner. Vinneren av den første Afagprisen skilte seg ut fra de øvrige bidragene med sin konkrete presisjon. Det er et bidrag som fremhever det solitære, og kanskje evner å tematisere det konstante i å være et enkeltmenneske, og det vakre i ensomheten. Bidraget er et presist, elegant og konkret innlegg i landskapet som både skjermer, tilslører og fremhever. Som tar utsikt, men gir plass og skaper rom.

 

 

Andrepremien på 10 000 kr ble tildelt tekstbidraget «Å miste sin funksjon» av Katie Åtland, som studerer ved Bergen arkitektskole.

- Mange av bidragene illustrerte det å være et enkeltindivid i en by, eller en ensom observatør. Men få bestod at de faktiske betraktninger vi som arkitekter, designere, eller landskapsarkitekter gjør oss, og bør gjøre oss i en unik tid som under den pågående pandemien. Det neste bidraget juryen ønsker å trekke frem tok nettopp utgangspunkt i dette siste halve årets unike verdenssituasjon, og består av en samling observasjoner om hvordan byene, gatene, plassene og livene våre brått endret seg i mars da hele samfunn stengte ned, og ensomheten det medførte. Arbeidet er ikke det visuelt mest slående av de innleverte, men makter likevel å engasjere og begeistre juryen med sine formuleringer og presisjon.

 

 

Tredjepremien på 5000 kr ble tildelt bidraget «Regnstopp» av Elisabeth Dybdahl fra NTNU. 

- Bidraget tar utgangspunkt i viktigheten av de mer uformelle og forgjengelige møter mellom mennesker. Basert på et bymøbel som skaper et sted som eksisterer kun i øyeblikket, som både utgjør en handling i byrommet og tilbyr ly, for så å forsvinne til neste anledning. Et midlertidig rom der flyktige samtaler kan oppstå.  

Juryen vil påpeke at ideen overgår utførelsen, men med mer gjennomarbeidet formgiving tror vi dette kunne vært et tiltak som på mange vis hadde fungert, både som værskydd og som møteplass.

 

 

Vi gratulerer alle vinnerne!

 

Juryen som kåret årets vinnere var Anna Andrea Vik Aniksdal fra Kolab arkitekter, Arild Eriksen fra fragment, Kristian Olsen Årseth fra Lala Tøyen, Åshild Kyte fra Vera & Kyte og Sigrid Jordet Bruheim, student i landskapsarkitektur ved NMBU og studentrepresentant i AFAGs forbundsstyre. 

Alle bidragene vil snarlig legges ut på www.afagprisen.no.