Aktuelt | Sist oppdatert: 06.08.2018, 15:03

Vil du bli delegat på landsmøtet i AFAG?

Den 27. april 2018 avholder AFAG landsmøte i Tromsø.

Som det fremgår av AFAGs vedtekter velges delegatene fra de ulike valgkretsene. Hvert fylke utgjør en valgkrets unntatt Oslo og Akershus som er én valgkrets. Antall delegater fra hver valgkrets fordeles ut fra hvor mange medlemmer som er i valgkretsen. AFAG dekker utgifter til reise og opphold under landsmøtet for delegatene.

Vi ønsker å få god representasjon til årets landsmøte, så vel som i antall delegater og geografisk spredning. Dersom det melder seg flere til å være delegater i en valgkrets enn det som medlemsantallet i valgkretsen tilsier, vil valgkretsen selv avgjøre hvem som skal bli delegater ved valg. AFAGs sekretariat vil bistå valgkretsene med å gjennomføre slike delegatvalg.

På landsmøtet blir det faglig påfyll og gode muligheter til å bli kjent med andre AFAG-medlemmer samt Tromsø by.

Har du lyst til å være delegat på landsmøtet er det fint om du melder din interesse til e-post per.christian@afag.no innen 5. februar.