Aktuelt | Sist oppdatert: 25.09.2019, 11:52

Velkommen til to nye medarbeidere i Arkitektenes fagforbund!

Arkitektenes fagforbund har ansatt to nye medarbeidere som kan bistå medlemmer med juridisk rådgivning. 

Helene Margrethe Stang (t.v.) og Oda Eriksen Rønning. 

Helene Margrethe Stang er ansatt som advokatfullmektig i Arkitektenes fagforbund. Stang ble ferdig med sin master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2017. Hun arbeider i dag som førstekonsulent i Statens vegvesen, Vegdirektoratet og er samtidig frivillig jurist i Kreftforeningen. Stang begynner hos oss 2. desember. Vi ønsker henne varmt velkommen!

Oda Eriksen Rønning er ansatt som studentmedarbeider i sekretariatet i Arkitektenes fagforbund. Rønning går på masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Rønning har erfaring som saksbehandler i Jussbuss og har vært studentpraktikant ved Den norske ambassaden i Dublin. Oda Eriksen Rønning har allerede tiltrådt hos oss og vil være med å styrke vår juridiske rådgivning, flere av medlemmene har allerede vært i kontakt med henne.

Med disse tilsettingene vil Arkitektenes fagforbund være godt rustet til å bistå medlemmene med juridisk rådgivning – og vi er godt fornøyd med å ha fått dem med på laget!