Aktuelt | Sist oppdatert: 27.03.2023, 13:33

Reiserapport: Unge Låvende

Gjennom sitt diplomprosjekt, finner Are Ringheim veien til de gamle låvene i Norge.

Diplomoppgaven omhandlet Forpakterlåven ved Prestegårdslåna i Melhus. I tillegg reiste Are ut for å studere andre låver og driftsbygninger som referanseprosjekter:

  • Sørum gård, Stange, Are Vesterlid
  • Ridehall, Stjørdal, Bjørn Otto Braaten
  • Storhammarlåven, Sverre Fehn
  • Gamle Hå Prestegård, Hå, Per Line
  • Nyhuset på Teigen, Klæbu, Brendeland og Kristoffersen Arkitekter

For Are, var det viktig å bli kjent med bygningen da han målte opp Forpakterlåven. Etter en måned i låven, lærte han hvilke døråpninger som er lave, hvilke planker som er råtne og hvor sakte man må bevege seg for å unngå støvskyen fra høyet. Utforskingen av referanseprosjektene blir presentert gjennom bilder og dikt.

I sin låverapport, tar Are for seg låvens historie, kvaliteter og konstruksjon. I tillegg inkluderer den oppmålingstegninger og en tilstandsvurdering. Are har også satt sammen en rapport av sine besøk på referanseprosjektene, passende kaldt Nynorsk Låvetur. Ved å presentere og utforske låvers historie og konstruksjon, uttrykker begge rapportene en kjærlighet for låver.

Les hele reiserapporten her.


Som studentmedlem i AFAG, kan du søke om reisestipend på inntil 2000 kr i forbindelse med diplomprosjektet ditt. Les mer om reisestipend her.

Her finner du eksempler på tidligere rapporter.