Aktuelt | Sist oppdatert: 14.12.2022, 13:31

To nye æresmedlemmer i Arkitektenes fagforbund

Jostein Fyhn og Dag Sagafos mottok æresmedlemskap i Arkitektenes fagforbund torsdag 1. desember på AFAGSEMINARET.

Foto: Jan Khür. Fra venstre:  Dag Sagafos og Jostein Fyhn.

Jostein Fyhn gikk av som generalsekretær i AFAG i 2016. Etter over 30 år i AFAGs tjeneste, mottok Fyhn æresmedlemskapet for sin uvurderlige innsats for AFAG – en innsats som klart er betydelig mer enn det som man kan forvente av en daglig leder og generalsekretær.

Han har vært en samlende kraft som med sitt helt spesielle sosiale talent for menneskene rundt seg i over 30 år har bidratt til AFAGs posisjon og styrke – en situasjon vi har vanskelig for å se for oss oppnådd uten Fyhns enorme bidrag.

Dag Sagafos er leder av kontrollkomiteen i AFAG, og ser til at forbundsstyrets disposisjoner er i henhold til vedtak fattet på landsmøtene. Sagafos mottar æresmedlemskap fordi han som leder av kontrollkomiteen, tidligere leder av valgkomiteen, regnemester og ivaretaker av AFAGs økonomi i kritiske stunder og ordstyrer på landsmøtene gjennom en årrekke uegennyttig har bidratt til AFAGs beste. Slike tillitsvalgte vokser ikke på trær.

Og ikke nok med det, Sagafos har også gjennom sitt kunstneriske virke bidratt til å male portretter av både æresmedlem Jostein Fyhn og forbundsstyreleder Bent Aaby.

Vi takker både Fyhn og Sagafos for sin store innsats og det samvittighetsfulle arbeidet de har lagd ned for AFAG i en årrekke. Som takk for innsatsen mottok begge AFAG-nålen i gull og diplom.