Aktuelt | Sist oppdatert: 07.04.2020, 15:08

Tiltak for arkitekt- og byggebransjen

Det er behov for øremerkede bevilgninger til kommunene som gjør dem i stand til å igangsette alle sine planlagte prosjekter, sier Arkitektenes fagforbund, Arkitektbedriftene og Norske arkitekters landsforbund. Planlegging og prosjektering er første fase i bygg- og anleggsnæringen, og stopper det her, stopper raskt hele verdikjeden opp.

Fra venstre: Per Christian Opsahl (generalsekretær Arkitektenes fagforbund), Egil Skavang (adm. dir Arkitektbedriftene) og Kari Bucher (generalsekretær Norske arkitekters landsforbund). Foto: NAL

I et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartmentet ber Arkitektenes fagforbund, Arkitektbedriftene i Norge og Norske arkitekters landsforbund departementet om å sørge for at kommunene kan opprettholde aktivitet i plan- og prosjekterinsoppgaver.

– Å opprettholde aktiviteten i arkitekt- og byggenæringen bør være en absolutt prioritet hos våre politikere. Ingen andre bransjer sysselsetter flere, og dette er et samfunnsansvar som sentrale myndigheter må ta. Dessuten vil det være et viktig virkemiddel for å få fart på økonomien når situasjonen er normalisert, sier Kari Bucher, generalsekretær i Norske arkitekters landsforbund.

Arkitektbransjen er blant de mange som er hardt rammet av de økonomiske effektene av koronakrisen. På tross av begrensningene viruset har medført, har bransjen tilnærmet full kapasitet til å utføre plan- og prosjekteringsoppgaver.

Flere av de store aktørene, som Statsbygg og Nye Veier, har uttalt at de vil planlegge nye prosjekter og ha nye konkurranser ut i markedet for å holde aktiviteten i gang i bygg- og anleggsmarkedet. Dette er positive signaler, og det er viktig at kommuner og fylkeskommuner nå også vil opprettholde aktivitet, og i tillegg øke innsatsen innen bærekraftig stedsutvikling og planlegging. Dette omfatter både planoppgaver, utredninger og forstudier, i tillegg til iverksetting av forberedte byggeprosjekter og arkitektkonkurranser.

Mange kommuner vi snakker med, melder at de er klare til å sette i gang, men mangler finansiering eller kapasitet.
– Kommunene har fort blitt en kritisk faktor for mange arkitekter. Forsinket saksbehandling og stans i prosjekter rammer allerede bedrifter og ansatte. Ledige erfarne arkitekter kan leies inn hos kommuner som sliter, sier Egil Skavang, adm. dir. i Arkitektbedriftene.

– Bygge- og anleggsnæringen er den største næringen i Fastlands-Norge. Uten høy byggeaktivitet stopper Norge opp, og det vil gi unødvendig store negative konsekvenser for økonomien i Norge, sier Per Christian Opsahl, generalsekretær i Arkitektenes fagforbund.
– Dersom det offentlige nå bidrar med ressurser slik at vedtatte og planlagte arealplan- og byggesaker ikke stopper opp i kommunene, vil det være et viktig, målrettet og effektivt tiltak for sysselsettingen og økonomien både på kort og lang sikt, sier han.

Teksten er hentet fra www.arkitektur.no