Aktuelt | Sist oppdatert: 14.02.2019, 11:10

Tidsbruk blant arkitektstudenter: fremdeles i toppen

Arkitektstudentene er fremdeles blant de studentene i Norge som bruker mest tid på faglige aktiviteter og egenstudier. 

Nye tall fra Studiebarometeret viser at arkitektstudenter bruker i snitt 43,6 timer i uken på studierelaterte aktiviteter.  Gjennomsnittet for øvrige heltidsstudenter i Norge er på 34,5 timer i uken. 

BAS på toppen

Tallene viser at studentene på Bergen arkitekthøgskole bruker mest tid på faglige aktiviteter og egenstudier. De oppgir å bruke i gjennomsnitt 53,4 timer i uken. Til sammenligning oppgir studentene på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo  å bruke 49,8 timer i uken.  Studentene på NTNU oppgir at de bruker i gjennomsnitt 46,9 timer i uken på studierelaterte aktiviteter, og landskapsarkitektstudentene på NMBU i Ås oppgir at de bruker 38,4 timer i uken. Kombinert med utdanningstedene som tilbyr bachelor i interiørarkitektur- og design blir gjennomsnittlig tid brukt på 43,6 timer i uken.  Det er 9 timer mer enn gjennomsnittsstudenten i Norge. 

Studiebarometeret er en nasjonal undersøkelse som blir sendt ut til over 60 000 studenter hver høst. Undersøkelsen spør om studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. 

Les mer her.