Aktuelt | Sist oppdatert: 15.08.2019, 14:26

Tid for forhandlinger

For mange AFAG-medlemmer gjenstår lokale lønnsforhandlinger i statlig og kommunal sektor, og i privat sektor antar vi at svært få kontorer er ferdige med årets forhandlinger. 

For mange av medlemmene i Arkitektenes fagforbund gjenstår å få avsluttet årets lønnsoppgjør. Selv om rammene i de sentrale oppgjørene er satt i både statlig og kommunal sektor gjenstår de lokale forhandlingene, og i privat sektor antar vi at svært få av kontorene er ferdige. Enten du får forhandlet lønnen din av noen andre, du forhandler selv eller på vegne av andre er det viktig å være godt forberedt. Jo bedre forberedt du er jo bedre vil du argumentere for lønnskravet ditt. Sett deg inn i de frister som gjelder for ditt arbeidssted og delta i drøftingsmøte om du har anledning til det. Gjør deg også opp en mening om hva du selv skal melde inn som lønnskrav i god tid. Er det andre fagforeninger som er representert på din arbeidsplass kan det også være lurt å innhente informasjon om hvilke krav de vil legge seg på. Signaler som er gitt av arbeidsgiver skal man alltid lytte til, men husk at disse ofte er generelle. Det er derfor ingen grunn til at du ikke skal kunne legge deg på et høyere krav enn det som er den generelle satsen dersom du har argumentene på din side.

Dersom du trenger bistand i forhandlingene, enten som tillitsvalgt eller som ansatt, ta kontakt med oss i Arkitektenes fagforbund så raskt du har satt deg inn i virksomhetens rammer og din egen situasjon. Vi kjenner i mange tilfeller resultater i andre virksomheter og i det offentlige, og vi kan hjelpe deg med å innplassere ditt og dine kollegers lønnskrav slik at de henger sammen og kan forsvares. Særlig i kommunal sektor er det mange som ønsker at vi skal forhandle for dem, det gjør vi gjerne, men husk bare på at flere arbeidsgivere i kommunal sektor ikke anerkjenner deltakelse fra primærforeningen sentralt som korrekt i forhold til lokale forhandlinger.

Alle henvendelser om bistand til forhandlingene sendes best til post@afag.no Fint om du sender henvendelsen i god tid i forhold til frister som er satt lokalt, så får vi anledning til å prioritere og sette oss inn i dine forhold på en langt bedre måte enn om alt skal være klart til dagen etter. Det er mange som ber om bistand for oss. For at vi skal gjøre en best mulig jobb for deg er det derfor viktig for resultatet at vi får så god tid som mulig til å arbeide med kravet og forhandlingen din.


Relaterte Saker

Ledighetstallene for august

Publisert: 09.09.2019

AFAG registrerer stabile ledighetstall mellom juli og august. Det totale antallet ledige arkitekter i august var på 130. 

Les mer

Student: Omvisning med Tuvalu arkitekter på Kulturhuset

Publisert: 27.08.2019

Torsdag 5. september inviterer AFAG nye arkitektur- og designstudenter ved AHO til omvisning med Tuvalu arkitekter på Kulturhuset i Oslo. 

Les mer

Ledighetstallene for juli

Publisert: 06.08.2019

AFAG registrerer at antallet helt ledige arkitekter har økt mellom juni og juli, mens antallet delvis ledige arkitekter har hatt en nedgang i samme periode.  Det totale antallet ledige arkitekter i juli var på 124. 

Les mer