Aktuelt | Sist oppdatert: 14.11.2022, 10:42

Reisererapport: Studietur til Stockholm

Diplomprosjektet til Simon Telle Bendmoe omhandler transformasjonen av et steinbrudd til en gravlund.

I oppgaven, prøver Simon å belyse hvordan man kan benytte seg av steinbrudd som har blitt tømt av menneskets jag etter materialer. Den vanlige metoden for å tømme steinbrudd er å fylle dem helt igjen og dermed dekke til det nye landskapet som ble skapt. Simon argumenterer for at dette nye landskapet inneholder noe potent, som kan benyttes på andre måter. Det foreslåtte prosjektet er en gravlund med tilhørende funksjoner som krematorium og flere seremonirom.

For å hente inspirasjon, dro Simon til Stockholm. Der kunne han lære av Lewerentz og Asplund, som begge har brukt mye tid på å transformere landskapet der. Simon fikk se hvordan de store mestrene håndterte gravlunder, kapeller og offentlige areaer.

Les hele reiserapporten her.


Som studentmedlem i AFAG, kan du søke om reisestipend på inntil 2000 kr i forbindelse med diplomprosjektet ditt. Les mer om reisestipend her.

Her finner du eksempler på tidligere rapporter.