Aktuelt | Sist oppdatert: 02.03.2021, 17:04

Arkitektenes fagforbund vil undersøke studentenes studiesituasjon

Den siste tiden har flere arkitekt- og designstudenter delt erfaringer fra studiene sine på sosiale medier.

Mange studenter opplever problemer med psykisk helse og rapporterer om stress, depresjon og angst. Mer konkrete situasjoner har også blitt formidlet. Blant annet har flere nevnt eksempler på skarp tilbakemelding fra forelesere, både på eget arbeid og når de tar opp problemer. Noen studenter har også kommet ut med tilfeller av trakassering og diskriminering. Dette er bekymringsverdig og må bli tatt på alvor.

For å kartlegge situasjonen, vil Arkitektenes fagforbund gjennomføre en undersøkelse om studentmiljø og -velferd på arkitektutdanningene i Norge og Danmark. Resultatene fra undersøkelsen vil bli offentliggjort. Alle deltakere i undersøkelsen sikres full anonymitet. Vi satser på å sende ut undersøkelsen i uke 10. Vi håper alle studentmedlemmene våre tar seg tid til å svare på undersøkelsen!

Arkitektenes fagforbund har nedfelt i sin formålsparagraf at forbundet skal arbeide mot diskriminering og trakassering. Vi er opptatt av å kjempe mot enhver form for diskriminering og trakassering på utdanningsinstitusjonene og på arbeidsplassene. Dersom noen har konkrete hendelser om trakassering og diskriminering de ønsker at Arkitektenes fagforbund skal ta tak i er vi avhengig av at slike hendelser rapporteres til oss. Medlemmer kan sende henvendelser til student@afag.no for å rapportere kritikkverdige forhold. Dersom du har behov for juridisk bistand, kontakt jus@afag.no. Juristene i Arkitektenes fagforbund har taushetsplikt om innmeldte saker.