Aktuelt | Sist oppdatert: 23.03.2020, 17:09

Spørsmål om yrkesskadeforsikring

Storebrand har opplevd økt etterspørsel etter svar på hvilke vilkår som gjelder for yrkesskadeforsikring. Den økte etterspørselen er trolig grunnet i at mange har hjemmekontor i forbindelse med koronapandemien. 

Ifølge Storebrand er det tre kriterier som må oppfylles ved en yrkesskade:

1. Du må utføre arbeid for din arbeidsgiver på det tidspunktet skaden oppstår, og

2. Personskaden du pådrar deg må oppstå på arbeidsstedet (for hjemmekontor er det begrenset til den del av boligen du benytter som kontor), og

3. Personskaden du pådrar deg må oppstå i arbeidstiden innenfor det tidsrom du utfører arbeid for arbeidsgiver og på hjemmekontor er det i all hovedsak mellom kl. 08:00 og 16:00, (selv vi oppfatter dette som noe annerledes i dagens situasjon, hvor noen kanskje jobber etter "viltre barn" er lagt).

Er alle tre forutsetningene samtidig oppfylt har du rettigheter etter lov om yrkesskadeforsikring. Er en eller flere av forutsetningene ikke oppfylt, har du i utgangspunktet ikke rettigheter etter lov om yrkesskade.

Alle saker vil uansett bli vurdert individuelt. 

Hold deg oppdatert på Storebrand sin informasjonsside i forbindelse med korona her.