Aktuelt | Sist oppdatert: 01.09.2021, 10:14

Reiserapport: Sirkulære prosesser og arkitektur i praksis

I sin diplomoppgave, undersøker Tuva Andersen hvordan arkitektur kan forstås som en del av et større nettverk av avhengige og forbundne aktører.

Med bakgrunn i sosiologi, var Tuva interessert i å undersøke hvordan arkitektur kan forstås som en del av et større nettverk av avhengige og forbundne aktører. Hun koblet så dette opp mot bærekraft, på grunn av klimakrisen. Utgangspunktet for oppgaven hennes ble da å forbinde bærekraft og arkitektur gjennom en nettverkstankegang.

Studieturen endte opp på Circle House Summit i København. Målet var å få et større innblikk i hvordan bærekraft og sirkularitet integreres i arkitektur gjennom flere ledd i nettverket. I tillegg, var Tuva på befaring hos sorterings- og renseanlegg og besøkte bygninger som var relevante for masteroppgaven. Ved å både besøke bygninger og høre fra folk i bransjen som jobber med tematikken, fikk hun et bredere perspektiv på bærekraft gjennom sirkularitet i arkitekturen. 

Les hele rapporten her.