Aktuelt | Sist oppdatert: 22.08.2018, 11:11

Sesongvariasjoner i ledighetstallene 

AFAG registrerer en oppgang i arbeidsledigheten i juli sammenlignet med tall fra mai og juni. Samtidig viser tall fra samme tid i fjor at ledigheten har en tendens til å øke i sommermånedene.

AFAG observerer at antallet helt ledige arkitekter og interiørarkitekter i juli har steget med 21 personer siden juni. I juli er det totale ledighetstallet på 135 mot 114 i juni. Antall delvis ledige har derimot gått ned fra 38 til 26. AFAG obsererver et stabilt og godt marked for landskapsarkitekter, og det er nå kun 5 ledige landskaparkitekter på markedet ifølge tallene fra NAV.

Tallene for juli 2018 markerer stabilitet i ledighetstallene sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I juli 2018 er det totalt 135 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 137 i juli 2017. Økningen i antall ledige kan med høy sannsynlighet begrunnes i sesongvariasjoner. 

Se hele tabellen her. 

Vi gjør oppmerksom på om at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.