Aktuelt | Publisert: 14.05.2020

Selvstendig næringsdrivende kan be om kompensasjon for tapt inntekt

Det har lenge vært omtalt en ordning der selvstendig næringsdrivende kan søke om kompensasjon for bortfall av inntekt som følge av korona-pandemien.

Portalen for å motta søknader er nå opprettet av NAV. For å søke midler må foretaket være registrert før 1. mars 2020 og må være registrert enten som et enkeltpersonsforetak (ENK), et ansvarlig selskap (ANS) eller et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA). Ytelsene som gis er 80 % av tapte inntekter opp til 6 G (der G for tiden er kr 99 850).

Søknaden sendes etterskuddsvis hvor hver måned. Det innebærer at om du hadde inntektstap i mars og april kan du søke nå. Dersom inntektstapet oppstår først i mai 2020 kan du ikke søke før i begynnelsen av juni. Du er pliktig til å oppgi når inntektstapet oppsto og du må selv dekke tapet for de første 16 dagene.

Følg lenken til nav.no for å lese mer om hvordan kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende er innrettet.