Aktuelt | Sist oppdatert: 16.04.2020, 22:33

Rettigheter ved hjemmekontor i forbindelse med koronapandemien

Mange av AFAG sine medlemmer jobber i disse dager på hjemmekontor som følge av koronapandemien. I den forbindelse kan det oppstå spørsmål om hvilket ansvar arbeidsgiver har for sine ansatte på hjemmekontor og hvilke rettigheter man har som arbeidstaker.

Arbeidsmiljølovens regler gjelder også for ansatte på hjemmekontor. Dette innebærer at arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsforholdene på hjemmekontor er forsvarlige. Arbeidsgiver vil også ha ansvar for at arbeidstakers sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt. Dette innebærer at arbeid på hjemmekontor ikke skal føre til plager, skader eller sykdom. Yrkesskadeforsikringen gjelder hvis skaden inntreffer «i arbeid, på arbeidstedet og i arbeidstiden». Arbeidsstedet vil være der du utfører arbeidet, i dette tilfellet på hjemmekontoret. Grensene for når du utfører arbeid kan imidlertid være mer uklar på hjemmekontoret. Det anbefales at du lager deg en kontorplass hvor arbeidet utføres, helst avskjermet fra det som ellers måtte foregå i hjemmet.

AFAG anbefaler sine medlemmer å holde tett dialog med arbeidsgiver om utfordringer og mulige løsninger slik at arbeidstakerne er sikret en best mulig arbeidshverdag. Arbeidstilsynet har i den forbindelse listet opp en rekke punkter som arbeidsgiver bør vurdere for sine ansatte med midlertidig hjemmekontor:

  • Arbeidsgiver oppfordres til å holde kontakten med arbeidstakerne og drøfte hvilke utfordringer og løsninger som kan gjøres for at arbeid på hjemmekontor skal fungere.
  • Arbeidstakerne må ha en ergonomisk best mulig arbeidsplass. Dette innebærer muligheter for regulerbar arbeidsstol, god belysning og tilgang til regulerbar dataskjerm.  
  • Arbeidsgiver oppfordres til å finne digitale løsninger for arbeidet. Eksempler på digitale kanaler er Skype, Teams, Zoom og FaceTime.  
  • Arbeidstakerne oppfordres til å ta pauser og til å variere arbeidsstillingen.
  • Arbeidsgiver bør vurdere om det er mulig å tilrettelegge ved bruk av fleksibel arbeidstid, særlig for de arbeidstakerne som kan ha utfordringer med stengte skoler og barnehager.
  • Når du har midlertidig hjemmekontor så skal arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid følges.
  • Blir du beordret av arbeidsgiver til å ha hjemmekontor, så må også arbeidsgiver dekke nødvendige og avklarte kostnader forbundet med dette. Dette kan f.eks. være kostnader knyttet til bredbånd, telefoni etc.
  • Hvis arbeidsgiver sparer kostnader som følge av bruk av hjemmekontor, så er det også viktig at man har en dialog om dette. Eks. at man ikke får benyttet lunsjordning som månedlig trekkes av arbeidsgiver. Vi oppfordrer våre medlemmer til å være så fleksible som mulig, da denne situasjonen vil påvirke kostnadene og/eller inntektene direkte og/eller indirekte på alle arkitektkontorene.