Aktuelt | Publisert: 26.06.2023

Reiserapport: Tang og transformasjon

For sitt diplomprosjekt, transformerer Susanne Abdulkader et tidligere trandamperi Vardø Havn og eksperimenterer med tang som byggemateriale.

Vardø har gått fra å være det eneste stedet i Norge som regnes som arktisk til å nå bli klassifi­sert som post-arktisk. Å være arktisk er en del av Vardøs identitet, men hva skjer når Vardø nå har mistet deler av identiteten sin?

I oppgaven, prøver Susanne å synliggjøre potensialet i eksisterende bygning­smasse og foreta en eksperimentell studie av tang som kilde til biologisk byggemateri­ale. Hun transformerer et eksisterende bygg for å motstå nye klimatiske forhold. I tillegg ser hun på byggematerialer som reagerer positivt på et dynamisk klima samtidig som de tråkker lett på planeten. Er biomaterialer som hemp, mycel og tang fremtiden?

Les hele reiserapporten her.


Som studentmedlem i AFAG, kan du søke om reisestipend på inntil 2000 kr i forbindelse med diplomprosjektet ditt. Les mer om reisestipend her.

Her finner du eksempler på tidligere rapporter.